Håndverkerkontrakt vil senke konfliktnivået

Forbrukermyndighetene og byggebransjen er enige om en standard håndverkerkontrakt som forbrukere nå kan benytte fritt. Dette for lettere å unngå konflikt mellom partene.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Det er for mange konflikter i markedet for håndverkstjenester på bolig. Hver syvende klage til Forbrukertvistutvalget og ti prosent av klagene til Forbrukerrådet i fjor gjaldt håndverkertjenester. Ofte kunne problemene vært unngått om man hadde inngått skriftlige avtaler, sier forbrukerminister Solveig Horne, i en pressemelding.

Vil senke konfliktnivået
Over halvparten av norske forbrukere har pusset opp de siste to år, og mange opplever usikkerhet og stress. Likevel inngår bare to av ti skriftlig kontrakt med alle vilkår spesifisert. Regjeringen, Standard Norge og Forbrukerrådet vil med en felles kontrakt senke konfliktnivået mellom forbrukere og håndverkere.

– Gjennom dette samarbeidet gjør vi kontraktene lett tilgjengelige for forbrukerne og skaper en enklere hverdag. Jeg håper bransjen er med å ta ansvar for å gjøre dette markedet ryddigere, ved å bidra til at flere inngår kontrakt. Da blir det færre konflikter, sier Horne.

– De seriøse bruker kontrakt
Forbrukerrådet råder folk til bare å inngå avtale med seriøse aktører som ønsker å bruke standardkontrakten.

– Aller først bør man finne en håndverker som er villig til å bruke kontrakt. Det sikrer deg en skriftlig avtale med håndverkeren. Styr unna de som ikke vil bruke kontrakt. Uten dokumentasjon har man en svært dårlig sak hvis det oppstår konflikt om håndverkertjenesten, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

Samarbeid med bransjen
Håndverkerkontrakten er levert av Standard Norge, og har blitt til i samarbeid med byggebransjen sammen med en ny «tips og råd-side» på forbrukerrådet.no.

– Det er positivt for alle parter at det nå er kommet på plass en kontrakt som kan bidra til å klargjøre avtalen både for forbrukerne og aktørene i håndverkermarkedet, uttaler administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Standardkontrakten er fritt tilgjengelig for både forbrukere og håndverkere på forbrukerrådet.no.

Både forbrukermyndighetene og byggebransjen er enige om innholdet i kontrakten som forbrukerne nå fritt kan ta i bruk. (Ill. iStockphoto.com).