Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

I årene 2010-15 fikk 48 prosent av boligkjøpere under 30 år en eller annen form for foreldrehjelp ved boligkjøpet, viser en ny rapport fra SSB. BoligMentoren er ikke glad for at denne utviklingen fortsetter.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det store flertallet i Norge eier sin egen bolig – hele åtte av ti. Men det er ikke alle som har muligheten til å kjøpe. Boligprisveksten har vært langt større enn inntektsveksten i landet som helhet, og nesten halvparten av de unge trenger foreldrehjelp. Dette kommer fra i rapporten til Statistisk sentralbyrå – SSB-rapporten «Bolig og boforhold – i befolkningen og utsatte grupper».

BoligMentoren er bekymret for at de strenge bremsemekanismene i boligmarkedet går ut over mange unge. (Alle ill.foto: iStockphoto.com).

Avhengig av boliglån

De fleste som etablerer seg på boligmarkedet, er avhengig av boliglån for å kunne finansiere boligkjøpet. Boliglånsforskriften setter klare rammer for krav til både egenkapital og inntekt for å få boliglån. Dette gjør det vanskelig for unge å få lån, selv med god inntekt.

– For de fleste eierhusholdninger er boligen det viktigste formuesobjektet. Den sterke veksten i boligprisene har ført til at eierhusholdningers boligformue har økt, samtidig som det har blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, påpeker førstekonsulent og en av rapportens forfattere,  Lene Sandvik.

BoligMentoren er bekymret for at det fortsetter å være vanskelig for mange unge å komme inn på boligmarkedet uten foreldrehjelp.
– Mange unge har i dag en vanskelig situasjon hvor boliglånsforskriften setter strenge rammer for bankenes mulighet til å gjøre individuelle vurderinger av låntakere. Vi er bekymret for at bremsemekanismene som er satt inn i boligmarkedet, og kanskje forsterkes inneværende år, går ut over mange unge som er motivert for å få kjøpt sin egen bolig og har betjeningsevne, men ikke når egenkapitalkravet, sier talsmann og rådgiver i BoligMentoren, Vidar Heimset.

-Vi savner kraftfulle tiltak og ordninger rettet mot denne gruppen. En utvidelse av ordningen med startlån vil kunne være et slikt tiltak, og vi fortsetter å etterlyse en BSU-ordning som er dimensjonert for kjøp av bolig i dagens marked, fortsetter han.

Kausjon og sikkerhet bolig

Hjelpen fra foreldre eller svigerforeldre er enten at de stiller sin egen bolig som sikkerhet eller at de kausjonerer for lånet. Direkte pengebidrag gjennom lån, forskudd eller gave blir også gitt. Det vanligste er bolig som sikkerhet eller kausjon.

BoligMentoren ønsker flere tiltak som vil gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet uten foreldrehjelp.
(Ill. foto: iStockphoto.com).

– Foreldrehjelp kan bidra til å øke eierandelene blant unge, men det kan også bidra til økte forskjeller i eierskap. Unge som har foreldre med mulighet til å støtte boligkjøp, kan i større grad komme inn på boligmarkedet enn dem som ikke har foreldre med en god nok økonomi til å gi støtte, understreker Sandvik.

BoligMentoren er bekymret for forskjellen dette skaper blant unge. Bremsemekanismene i boligmarkedet rammer de som ikke har mulighet til å få hjelp, og selv de med god inntekt får ikke lån siden de ikke har mulighet til å skaffe egenkapitalen som kreves.

– Forskjellen mellom unge med kapitalsterke foreldre og unge uten en slik mulighet til hjelp har blitt forsterket. Bremsemekanismene i boligmarkedet rammer den siste gruppen, noe som er stikk i strid med norsk boligpolitikk etter krigen, hvor det har vært konsensus om at flest mulig skal få eie sin egen bolig, sier Heimset.

Rapporten viser videre at blant boligkjøpere i 30-årene er andelen som har fått foreldrehjelp mindre, men fortsatt betydelig. 37 prosent av dem som har tatt lån for å kjøpe bolig i denne aldersgruppen, har fått foreldrehjelp.

(Foto: iStockphoto.com).