naboer

Gode naboer deler på godene

Fremtidig befolkningsvekst og krav til bærekraftig og miljøvennlig utbygging av byene, gjør at det må tenkes nytt når det skal bygges boliger i bynære strøk.

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – post@boligmentoren.no

Et stort fellesrom med kjøkken er blant det som beboerne kan dele, og tilbringe tid sammen på.

«Sharing is caring. Gode naboer deler på godene» er grunntanken til BOB som er i gang med å bygge Liaparken i Åsane utenfor Bergen Sentrum. Delingsøkonomi er kjent for mange gjennom Airbnb, Nabobil og Uber. BOB tar det nå videre og implementerer det i sitt prosjekt Liaparken.

I dette prosjektet skal det blant annet være to utleieleiligheter tilgjengelig som beboere kan bruke til å innkvartere gjester, et stort fellesrom med kjøkken og stor terrasse og verksted med tilhørende verktøy. Andre fellesgoder vil også komme på plass, men dette skal beboerne selv være med på å velge.

Dette er et veldig spennende og tidsriktig prosjekt, synes vi i BoligMentoren. For å få vite mer, har vi har tatt en prat med Sissel Brattfjord, prosjektutvikler i BOB.

Først av alt er vi i BoligMentoren veldig spent på å høre om folk er klare for delingsøkonomi i tilknytning til bolig?

Sissel Brattfjord, prosjektutvikler i BOB.

– Ja, slik vi i BOB opplever det er folk klar for delingsøkonomi. Det er nytt og ukjent for mange å bo på denne måten, men vi har fått veldig god respons på Liaparken. Flere ønsker å gå fra større bolig til mindre leilighet, for å leve enklere og dele på mer.

Er det stor interesse for prosjektet?

– Vi opplever veldig stor interesse for Liaparken. Det er fortsatt 600 interessenter som åpner e-postene når vi sender ut siste nytt om byggingen, som er godt i gang på tomten ved Liavatnet i Åsane. Om vel to år har de første beboerne flyttet inn. Vi ser at det er en modningsprosess for de som er interessert. Mange bruker litt tid på å venne seg til tanken om å kjøpe seg ny bolig og bo på en annen måte enn før, slik som i Liaparken.

Skal Liaparken organiseres som et borettslag eller et sameie?

– Liaparken blir et borettslag. Vi mener modellen sikrer god og trygg drift for den enkelte kjøper og for borettslaget som en helhet, spesielt når det kommer til drift og vedlikehold.

Dette blir jo et stort borettslag med mange beboere.  Hva slags egenskaper tenker dere at beboerne i Liaparken bør ha?

– Her kommer det til å være alle typer mennesker, unge og gamle med varierte bakgrunner og jobber. Det er nettopp denne miksen som skaper et godt bomiljø. Det er vi langt på vei i ferd med å skape når vi ser hvem som allerede har kjøpt i Liaparken.

Mange bor i sameier og borettslag i dag hvor man opplever at beboere tar seg til rette, enten ved ikke å følge fastsatte regler, eller ved ikke å ta vare på felles eiendom. Hvordan tenker dere å oppdra beboerne? Og hvem skal sikre at de aktuelle rommene holdes i stand og at ikke ting fra f.eks. verkstedet forsvinner? Hvem erstatter det som blir ødelagt?

I Liaparken vil det bo mennesker i alle aldre, både barn, voksne og eldre. Denne miksen skal være nøkkelen til et godt bomiljø.

– Vi er klar over at vi må lære beboerne å bo og dele i Liaparken og vi jobber med å utarbeide gode løsninger for dette sammen med de som har kjøpt bolig der. Dersom flertallet for eksempel heller vil ha systue enn øl-bryggeri, så skal de selvsagt få det. Men det må komme etter en prosess sammen med de fremtidige beboerne. Vi hadde planlagt en workshop i høst, som vi nå lager en digital versjon av på grunn av korona. Vi vil også jobbe med innredning av fellesarealene, og gjerne gjenbruke møbler som beboerne har til overs fra sitt gamle hjem.

– BOB lager en app som beboerne skal bruke for å reservere fellesrom og utstyr. Vi jobber med en løsning som skal sikre at utstyr i for eksempel verktøybod og sykkelutleie blir ivaretatt og byttet ut ved behov.

 Hvilke sanksjonsmuligheter vil det være hvis beboere ikke følger reglene?

– Dette må vi løse sammen med beboerne før innflytting. Bookingsystemet vil sikre at man ser hvem som har brukt hva. Trolig vil borettslagets styre lage regler for eventuelle sanksjoner til de som gjør noe galt.

– Erfaringer fra andre deleprosjekt er at beboerne får en sterkere tilhørighet til fellesareal og utstyr, og at felleskapet derfor ivaretar tingene bedre enn man kan se i mer tradisjonelle boligbygg.

– BOB vil med Liaparken slå et slag for å bo sammen igjen, og ikke bare ved siden av hverandre! Samtidig er det fortsatt rom for å trekke deg tilbake til ditt eget.

Bli medlem i BoligMentoren i dag!