«Glemte» kontigentpenger til glede og nytte

«Herreløse» kontigentpenger fra en huseierforening i Horten, har nå bidratt til oppbyggingen av et toalettanlegg på Horten og omegn turistforenings eiendom Knudsrød.

Tekst og foto: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Jørn Jorde, leder av Horten og omegn turistforening, er veldig takknemlig for støtten på 64 140 kroner som de i 2013 ble overrakt av Inger Helene Wall på vegne av BoligMentoren (Norges Huseierforbund.)

Jørn Jorde, leder av Horten og omegn turistforening, er veldig takknemlig for støtten på 64 140 kroner som de i 2013 ble overrakt av Inger Helene Wall på vegne av BoligMentoren (Norges Huseierforbund.)

Sommeren 2013 ga BoligMentoren (Norges Huseierforbund) og Inger Helene Wall 64 140 kroner til Horten og omegn turistforening (HOOT), til utbedring av deres eiendom på Knudsrød. Pengene var gamle kontigentpenger som Wall sin far Gunnar Throndsen forvaltet for Horten og omegn Huseierforening, som ble stiftet i 1912, og som ble en del av Norges Huseierforbund i 1945.

Først fikk Wall beskjed om at pengene var «herreløse», og det gikk noen år før hun tok tak i saken. Da henvendte hun seg til vår advokat John Treider, som bistod henne i kontakt med banken, innføring i lovverket, oversendelse av dokumentasjon, og ønske om ryddig avvikling av konto og overføring av kontingent-pengene.

Lokalt formål

Wall selv og hennes familie var forberedt på at pengene skulle gå til Norges Huseierforbund sentralt, men det ønsket ikke vi.
– Det var derfor gledelig at jeg fikk det ærefulle oppdraget om å støtte noe lokalt. Det gjorde at jeg tenkte meg grundig om en stund, og jeg tror min far ville vært veldig fornøyd med hva pengene har gått, siden han var veldig aktiv og la ned mye arbeid i den lokale huseierforeningen, forteller Inger Helene Wall.

Toalettanlegg åpnet

Pengene har bidratt til bygging av et toalettanlegg på eiendommen Knudsrød. (Foto: Inger Helene Wall).

Pengene har bidratt til bygging av et toalettanlegg på eiendommen Knudsrød. (Foto: Inger Helene Wall).

Pengene ble en del av midlene til et toalettanlegg, som Wall forteller ble åpnet i oktober i fjor.
– Det var stor stas, og vi vil takke alle som har gitt gave som har vært med på å realisere dette. Jeg er innom Knudsrød innimellom og det er gledelig å se hvordan stedet blir benyttet av lokalbefolkningen. Salget av kaffe og vafler er stort i helgene, og mange barnehager benytter bålplassen utenfor når de er på tur. Pengene etter Horten og omegn huseierforening har vært vel anbrakt, forteller Wall.

Hele historien kan du lese her: Herreløse kontigentpenger