Gjør din bolig radonTRYGG – det kan redde liv

Nå er sesongen for radonmåling snart i gang. Mange vet ikke at de har høye radonnivåer hjemme fordi det er en gass som ikke sees, luktes eller føles. Det tryggeste er å måle med sporfilmer, slik Statens strålevern anbefaler.

Tekst: Morten Fredriksen – mf@radonkjeden.no og Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det er laget nye nasjonale kart som viser hvor radonfaren er størst rundt i landet. Undersøkelser som NRK har gjort av kartene, viser at rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy fare for gassen som gir økt lungekreftrisiko. Viser kartene at din bolig er utenfor «hot-sonene», kan det være en falsk trygghet. Radonkonsentrasjonen kan ha lokale forskjeller over hele landet, sier Radonkjeden.
— To hus som ligger rett ved siden av hverandre kan ha helt forskjellig konsentrasjon av radon, og det er avhengig av både bygningen og grunnen. Den eneste sikre måten å finne ut om boligen din er eksponert for radon eller ikke, er å måle, forteller Morten Fredriksen i Radonkjeden.

Siver inn i huset
Målesesongen starter 15. oktober og varer til 15. april. Du må måle i minimum to måneder. Derfor er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig hvis du ønsker både å måle, få gjennomført tiltak og kontrollmåle innen sesongen er over.
— Hvis du f.eks. vet at du skal selge bolig er det med andre ord bra å komme i gang så fort som mulig så du ikke taper verdi på usikkerheten i en salgssituasjon. Du får dårligere tilstandsgrad i boligsalgsrapporten om du ikke har målt radonnivå, eller gjort tilstrekkelige tiltak, forteller Fredriksen.

Radongassen siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Om vinteren er radonkonsentrasjonen høyest og mest stabil.
– Årsaken er at vi lufter mindre gjennom denne årstiden. Kulden ute og varmen inne skaper et undertrykk i boligen, som fører til at mer jordluft suges inn. Hvor mye som kommer inn avgjøres av hvor tett boligen er konstruert mot grunnen, sier Fredriksen.

Utleieboliger pålagt

En radonbrønn fjerner radongassen før den kommer inn i huset. (Illustrasjon: Radonkjeden).

En radonbrønn fjerner radongassen før den kommer inn i huset. (Illustrasjon: Radonkjeden).

Har du utleiebolig er du lovpålagt å dokumentere trygge radonnivåer (under 100 Bq/m3). De fleste eneboliger klarer seg med fire sporfilmer, en i hvert rom med varig opphold. (f.eks. stue og soverom). En liten leilighet klarer seg med to sporfilmer.

– Det vanligste og mest effektive tiltaket for å senke høye radonnivåer for eneboliger er en radonbrønn. I mange tilfeller kan også en radonbrønn være tilstrekkelig for tomannsboliger eller mindre leilighetskomplekser, informerer Morten Fredriksen.

Mange kan være av den oppfatning at innstallering av en radonbrønn er veldig kostbart. Men det er billigere enn mange tror.
– Det koster cirka 40 000 kroner og vil ta om lag en arbeidsdag å installere, forteller Fredriksen.

Trenger du tiltak?

Hvis det er høye radonnivåer, gjør vi befaringer for å finne om tette- og ventilasjonstiltak kan senke radonnivåene tilstrekkelig. Vi finner også frem til egnede plassering plasseringer av radonbrønner.

Har du behov for gratis råd og veiledning, ring 222 86 136 eller send en epost til: post@radonkjeden.no

Les mer på: radonkjeden.no:
Slide03