Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)

Ved skattepliktig utleie er det fradrag for kostnader som er pådratt for å skaffe, vedlikeholde eller sikre den skattepliktige inntekten. Mange utleiere har kostnader knyttet til reiser til utleieboligen i forbindelse med visninger, tilsyn og vedlikehold.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Beregning av reisekostnader i forbindelse med utleieaktivitet beregnes ulikt avhengig av om det er passiv kapitalplassering eller det drives næringsvirksomhet. Langtidsutleie av fire eller færre enheter vil typisk være kapitalplassering, mens utleie av flere enn fire enheter gjerne regnes som næringsvirksomhet.

Reisekostnader ved kapitalplassering

Ved kapitalplassering gis det fradrag for faktiske reisekostnader. Hva som er faktiske reisekostnader vil variere avhengig av bl.a. reiseavstand, varighet, type transportmiddel mm. Faktiske reisekostnader kan også omfatte mat og overnatting, så lenge det er nødvendig i forbindelse med utleieaktiviteten.

Kilometersatsen ved bruk av privatbil

Ved bruk av utleiers privatbil kan faktiske reisekostnader være vanskelig å tallfeste. I slike tilfeller benyttes som regel satsen for skattefri godtgjørelse, som i 2024 utgjør 3,50 kr per km. Kjørelengden må kunne dokumenteres, og kan normalt ikke overstige 6000 km i året for biler som ikke er yrkesbiler.

I Skatte ABC B-5-3.7 er denne standardsatsen beskrevet slik: «Standardsatsen gjelder uavhengig av bilens størrelse og alder. Satsen omfatter bare kostnader som er direkte bilkostnader, så som verdiforringelse (avskrivninger) og kostnader til drivstoff, veiavgift og forsikring.»

Videre kan vi lese at «det i tillegg kreves fradrag for kostnader til parkering, bompenger, ferge og lignende[…]». Slike kostnader inngår altså ikke i standardsatsen på 3,50 kr per km.

Det legges til én kroner per passasjer, og én krone per kilometer for kjøring på skogs- og anleggsvei eller ved frakt av utstyr og materiell på tilhenger.

Virksomhet – yrkesreiser eller arbeidsreiser?

Ved utleie av flere enn fire enheter drives utleien som virksomhet, og reisekostnadene er fradragsberettigede som enten arbeidsreiser eller yrkesreiser.

Skatteetatens nettsider under fradrag, kan vi lese at: «Ved inntil ti turer per år til en utleiebolig eller hvor overnatting er nødvendig, anses kjøring som yrkeskjøring. Dersom reiseaktiviteten utgjør mer enn ti dager i året og du ikke overnatter på reisen(e), vil reisene anses som arbeidsreiser.»

Anses reisen som arbeidsreise, gis det fradrag etter reglene i skatteloven § 6‑44. Anses reisen som yrkesreise, gis det fradrag etter skatteloven § 6‑1, for faktiske kostnader.

Husleieloven

Det er samtidig verdt å minne om at leietaker har eksklusiv bruksrett til utleieboligen. Utleier må derfor avklare eventuelt tilsyn og vedlikehold med leietaker, se husleieloven § 5-6. Ved visninger i forbindelse med skifte av leietaker gjelder § 10-1.

Kanskje du også liker disse
Nærstående vil typisk være utleier nære familie. (Foto: iStock.com).
Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).
Skatt utleie (Foto: iStock.com).