En vannskade kan være en traumatisk opplevelse. (Foto: iStock.com)

Sommeren og høsten har i deler av landet vært preget av ekstremvær og flom. En vannskade kan være en traumatisk opplevelse. Tryg Forsikring har et mål om å redde mest mulig, og få deg tilbake til en normal hverdag så raskt som mulig. Ved vannskader er det viktig å komme i gang tidligst mulig for å redde mest mulig.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Tryg forsikring har mottatt over 2300 skadesaker etter ekstremværet Hans og styrtregnet i Oslo og omegn i august.

Lars Angell, Ansvar Forebygging i Tryg Forsikring. (Foto: Tryg Forsikring).

Lars Angell, Ansvar Forebygging i Tryg Forsikring. (Foto: Tryg Forsikring).

– Vi har landsdekkende leverandører innen skadebegrensning, og når trykket blir så stort, må vi flytte på både personell og utstyr, og det kan bli forsinkelser i takseringen. Det er derfor viktig å informere kunden og leverandørene våre forteller kundene hva de kan gjøre etter at du har meldt inn en vannskade. Det er viktig å få i gang prosessen for å begrense skadeomfanget. Jo lenger en reparasjonstid varer, jo større blir skaden, spesielt når det så mange mennesker som er rammet, forteller Lars Angell, Ansvar Forebygging i Tryg Forsikring.

Forhindre skadeutvikling

Det viktigste er liv og helse. Etter at du har varslet en vannskade er vanlig gang at du blir kontaktet av en av våre samarbeidspartnere for å avtale tid for befaring. Start ikke opprydding eller utbedring før det er gitt klarsignal fra forsikringsselskapet. Men det er likevel viktig å gjøre det som er mulig for å begrense skaden, som å fjerne vann og åpne for uttørking. Det forhindrer utvikling av muggdannelse og andre følgeskader. Det er også veldig viktig med dokumentasjon, ta bilder og film.

– Når du skjønner at vann kommer til/eller begynner å trenge inn i kjelleren- tøm kjelleren for å forebygge, eller sett møbler og ting oppå noe som ikke trekker vann. Den innsatsen du legger inn i dette kan du få erstattet hos forsikringsselskapet, forteller Lars Angell.

Han forteller at det også er viktig å få tømt kjelleren for vann, men IKKE under en flom når det er like mye vann inne som ute.

Da blir det et enormt trykk på muren. Er det f.eks. en meter vann i kjelleren og utenfor, og du prøver å få ut vannet som er inne, kan dette føre til ytterligere skade ved at kjellergolvet, eller i verste fall, hele huset blir presset opp.

– Vent til at vannet forsvinner, følg med i vannstanden i drenskummen. Der kan du se hva grunnvannsnivået er. Ofte vil vannet bli borte av seg selv samtidig som vannet i grunnen utenfor synker, sier han.

Hva med å kaste ting? Hva med vasking?

– Det bør ventes med, skadeoppgjøret blir mer komplisert når vi ikke har full oversikt. Vi har også søkelys på gjenbruk, noe som blir mer og mer viktig – at vi tar vare på verdier som er. Starter du å kaste før takseringen er gjort av våre samarbeidspartnere, kan verdier bli kastet.

Tryg jobber for at det skal tørkes mer og rives mindre.

– Når du får vann inn, er det tre første døgnene viktig. Sirkulasjon i luften er av stor betydning. Har du gipsvegger/tak eller annet organisk materiale er det spesielt viktig med lufting. Her må konstruksjonen nesten alltid åpnes, slik at det kan tørkes skikkelig ut før utbedringer starter, sier Angell.

Tørkeprosessen

Når kjelleren er tømt for vann, kan det monteres inn en tørkemaskin. Den må ikke skrus av. Det vil forlenge tørke- og reparasjonsprosessen, samt kan føre til muggsopp som ikke er dekket av forsikring. Det kan også brukes andre metoder for tørking, f.eks. avfukter, selvtørk, bruk av eksisterende ventilasjon, varmepumper eller noe annet.

– Grundig tørking etter en vannskade gjør at vi kan ivareta mest mulig av dine verdier og begrense skaden. Dette gir ofte en raskere prosess for deg, sier han.

Tørketiden varierer og avhenger av hvilke bygningsdeler/materiale som skal tørkes. Betong og lukkende konstruksjoner tar noe lenger tid å tørke.

– Når tørkeprosessen pågår, er det ofte nødvendig å flytte møbler og gjenstander vekk fra skadestedet for å sikre tilkomst og unngå ytterligere skader. Det beste er ofte å lagre eiendelene i boligen. Containere for å oppbevare eiendeler utenfor boligen er også et godt alternativ, forteller Angell videre.

Kan jeg velge hvem som helst til å reparere skaden?

– Selv om du kan velge hvem du vil til å reparere skaden, vil våre samarbeidspartnere kartlegge og gi garanti. Har de gjort en dårlig jobb, må de rydde opp etter seg. Tenk etter hvem du tar inn for å reparere skaden. Før du gjør noe som helst, ha dialog med forsikringsselskapet. Det som gjør at det er en fordel å velge fagfolk som forsikringsselskapet anbefaler, gjør det lettere hvis noe skulle skje etter en tid, råder Angell.

Han forteller at Tryg ønsker å finne de beste reparasjonsløsningene for din vannskade, og at de har samarbeidspartnere med kompetanse til å reparere selv det som du ikke tror kan reddes.

– Vi er opptatt av å senke klimaavtrykket og tenker smart ressursbruk gjennom reparasjon, gjenbruk og materialvalg. Har du for eksempel igjen materialer fra tidligere oppussing, gi takstmann eller oss beskjed om det, sier han.

– Vi er også opptatt av å redde eiendeler. Hvis du har fått skader på møbler, elektronikk og andre eiendeler vil vi gjøre det vi kan for å redde verdiene dine. Vi og våre samarbeidspartnere deler prinsippet om å ikke kaste gjenstander som fortsatt har bruksverdi, sier Angell.

Les også: Medlemsfordeler i Tryg Forsikring.

Kanskje du også liker disse
Bygge om boden iStock.com
Innbrudd (Foto: iStock.com).
tilbygg og terrasser(Foto: Helene Aarnes).
Vask vinduene minimum 1-2 ganger utvendig, og innvendig 4 ganger per år. (Foto: iStock.com).
Barn stikkel hodet ut av en snøhule.