Fra 1. juli legges det bedre til rette for at folk kan bo i mikrohus. (Foto: iStock.com).

Fra 1. juli legges det bedre til rette for at folk kan bo i mikrohus. Regelendringene gjelder frittstående mikrohus under 30 kvadratmeter, på én etasje, uten kjeller og med maksimal høyde på 4,5 meter over bakken. Bygningen må brukes til boligformål og ha alle nødvendige funksjoner, som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. 

Tekst: Ole Christian Jurikspost@boligmentoren.no 

Mikrohus kalles også gjerne minihus eller villavogn. Formålet med endringene er å legge til rette for alternative boformer, ved at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge og etablere mikrohus.  

Hva endres? 

Frem til nå har mikrohus vært underlagt de samme byggtekniske krav som gjelder alminnelige eneboliger. Endringene innebærer byggetekniske krav bedre tilpasset mikrohus.  

Det gjøres endringer i både byggteknisk forskrift (TEK17) og saksbehandlingsforskriften (SAK10). 

  • Det stilles ikke lenger krav om universell utforming. Det innebærer at mikrohus ikke må dimensjoneres for rullestol.  
  • Det er ikke lenger krav om ansvarlig foretak og uavhengig kontroll ved oppføring. Dette åpner for at en selv kan stå ansvarlig for søknaden, og at det er større rom for egeninnsats i husbyggingen. 
  • Det stilles ikke lenger krav til bod og oppbevaring.  
  • Krav til takhøyde reduseres til 2,2 meter. 
  • Kravene til energi og ventilasjon lempes, men ikke på bekostning av inneklima og helse. 

Krav om tilfredsstillende konstruksjon og branntrygghet videreføres. Tilsvarende vil krav til vann og avløp, renovasjon, tilkomst og parkering fortsatt gjelde som for andre boliger. 

Plassering 

Plan- og bygningsloven vil forbli uendret, og mikrohus kan kun plasseres på eiendom som kommunen har regulert til bebyggelse for bolig. Kommunale planer vil fortsatt gi føringer og legge begrensninger for plassering av mikrohuset. 

Midlertidig plassering av mikrohus er i utgangspunktet unntatt søknad, dersom plasseringen kun varer i inntil to måneder. 

Om huset står på henger og kun brukes en gang iblant rammes det av reglene for campingvogn, som ikke trenger tilsvarende tillatelse for plassering.   

Fremtidens boform? 

Resultatet av endringene blir forhåpentligvis økt oppslutning om mikrohus, og at det viser seg å være en mer bærekraftig og billigere boform, enn alternativet.   

Les mer: Nå blir det enklere å bygge mikrohus – Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) 

Kanskje du også liker disse
Medlemmene i BoligMentoren og Bergen Huseierforening vil nå møte et sterkere juridisk miljø innen rådgivning. Her juridisk rådgiver Ole Christian Juriks.
Er du uenig med naboen om hvor grensene til eiendommen din går, er jordskifteloven stedet svarene kan finnes, og jordskifteretten fornuftig å ta kontakt med. (Ill. foto: iStock.com).
Det er ulike typetilfeller av ulovlig bruk av boenhet; etablering av utleiehybel i kjeller eller loft, næringslokale benyttet som bolig, eller andre søknadspliktige endringer. (Ill. foto: iStock.com).
Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
jul