Mistenker du et lekk tak, kan det bli veldig kostbart hvis det ikke utbedres raskt. (Ill. foto: Shutterstock).

Boliger i Norge utsettes for et tøft og variert klima. Når vi nå går inn i de mørkere årstidene er det viktig å minne seg på at tak og fasade er husets skjold mot nedbør, snø og vind. Jevnlig vedlikehold er derfor svært viktig for å unngå større skader. Her forteller vi deg hvordan du går frem.

Tekst: Kjersti Gulliksrud – Byggstart.no

En av de vanligste feilene som oppdages på en befaring av taket er sprukne takstein. Defekte takstein bør byttes ut umiddelbart for å unngå at undertaket skades og at det dannes fukt i konstruksjonen. Se også etter takstein som har flyttet på seg eller som holder på å løsne. Det skal bare én løs takstein til for at vann kommer inn, og spesielt mønestein er utsatt siden sterk vind kan flytte disse ut av posisjon.

Ta stikkprøver

Det er imidlertid verdt å merke seg at det er undertaket som holder huset tørt. Begynner taket å bli gammelt, ta stikkprøver av undertakets tilstand ved å løfte på taktekkingen, gjerne på utsatt steder. Det er spesielt viktig å undersøke områdene rundt gjennomføringer, som rundt pipen. Se etter både mindre hull, rift eller tegn til sprekkdannelse. Dersom undertaket er skadet, kan det være et tegn på at taket er modent for utskifting, noe en takstmann eller taktekker vil kunne vurdere. Prisen for å bytte tak vil variere, men ifølge Byggstart.no er snittprisen på omtrent 2300,- per kvadratmeter takflate for arbeid og materialer.

Dersom du på befaring oppdager at taket siger kan det tyde på strukturelle skader, noe som må utbedres så fort som mulig. Sigende tak kan være et tegn på at lektene er råtne. Dette er mest vanlig på eldre boliger, og kan komme av eksponering for fukt over tid. Andre årsaker kan være materialfeil, dårlig taktekking eller for mye vekt på taket.

Er taket lekk?

Det huseiere kanskje frykter aller mest er lekkasje og vanninntrengning. Mistenker du at taket er lekk, lokaliser skaden og reparer den umiddelbart. Lekkasje over lengre tid vil øke skadeomfanget og kan fort blir en kostbar affære. Noen ganger kan det være vanskelig å oppdage en lekkasje, særlig dersom lekkasjen er på et lite tilgjengelig sted. Vær oppmerksom på bobler eller skrell i malingen på innvendig vegg og himling. Se også etter råte eller misfarge, fuktige flekker rundt luftventiler, flekker etter vann, eller damp i taket, fuktig gips og råte i takskjegget. Dersom du kjenner den karakteristiske lukten av muggsopp, eller hører lyden av dryppende vann, bør alarmen gå. Heldigvis vil riktig vedlikehold av taket redusere sjansene for vanninntrengning betraktelig.

Viktigheten av god drenering og vannavledning

– Dersom det er synlige fuktflekker på vegger, saltutslag eller maling som flasser av er det tegn på at dreneringen ikke fungerer optimalt, sier daglig leder i Byggstart Andreas Jebsen. Han forteller videre at fukt i kjellere er et svært vanlig problem, siden en stor andel av norske kjellere ikke ble bygget med tanke på å fungere som oppholdsrom.

Selv med en fungerende drenering er det viktig å føre vannet vekk fra boligen. En fast høstrutine bør derfor være å kontrollere og eventuelt rengjøre takrenner og nedløpsrør. Gjøres dette tidlig på høsten, må du huske å ta en ekstra sjekk etter bladfall, spesielt dersom du har høye trær i nærheten av huset. Et tegn på at nedløpsrørene ikke fungerer som de skal, er at vannet renner bak takrenna i stedet for ned i nedløpet. I tillegg til åpne nedløpsrør er det viktig at vannet ledes bort fra veggen, noe som kan løses ved å hekte på et drensrør som føres ut i hagen.

Vær imidlertid klar over at det ikke kun er vannet ovenfra som kan være kilde til problemer. Eventuelle vannmengder rundt grunnmuren kan også stige såpass mye at den trenger inn i åpninger i grunnmuren.

–  Dersom det oppdages at dreneringen og fuktsikringen mot grunnmuren er i dårlig forfatning anbefaler vi at du graver opp og legger ny drenering. Spesielt dersom kjelleren brukes, eller er tenkt til å brukes som boareal, konkluderer Jebsen.

Vedlikehold av kledning

Husets kledning har ikke bare en estetisk funksjon, den skal også beskytte boligen mot vær og vind. Det finnes ulike typer fasader, men felles for de fleste fasadetypene er at de må vedlikeholdes.

Vask og maling kan forebygge mosedannelse og råte. Dersom du bor i et trehus vil treverket og malingen bli grumsete på grunn av forurensning, støv og sur nedbør. Det mange ikke er klar over er at de skitne veggene tiltrekker seg fukt, som gir grobunn for blant annet sopp. Dette vil på sikt ødelegge overflaten på maling og beis, og forårsake råte. For å forhindre skader på fasaden anbefales det at man har minst én årlig rengjøring.

Rengjør fasaden

Dersom fasaden blir holdt ved like vil det også bli enklere å bytte kledningen når den tid kommer. Selv om naturlig slitasje gjør at fasaden uansett må byttes med tiden, er det faktisk dårlig vedlikehold som er den vanligste grunnen til at man er nødt til å bytte. Skal du bytte kledning er det viktig at du velger materialer som er tilpasset omgivelsene og været boligen er utsatt for. Merk at det finnes varianter av kledning som krever mindre vedlikehold enn andre, som tresortene lerk og osp. Uansett materiale anbefales det en årlig rengjøring av fasaden.

Dersom du skal bytte kledning kan det på samme tid lønne seg å etterisolere. Ifølge Enova anbefales etterisolering for alle boliger bygget før 1980. Å etterisolere boligen kan være en lønnsom investering. Etterisolering av tak og vegger reduserer varmetap i boligen, gir bedre inneklima og økt bokvalitet. Etterisolering anbefales derfor gjerne som en naturlig del av å bytte kledning.

Kanskje du også liker disse
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).
Elektriker jobber iStock.com