Forbered deg på strømbrudd

Er du godt nok forberedt hvis strømmen skulle gå?  De siste par årene med mer og mer ekstremvær har ført til stadig oftere og lengre strømbrudd. Direktoratet for beredskap- og sikkerhet (DSB) har gode råd til enkle tiltak som øker tryggheten.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Når strømmen går forsvinner nemlig ikke bare lyset, men også elektrisk oppvarming og mulighetene for å varme mat og vann. Det kan ta lang tid før den kommer tilbake.

I en befolkningsundersøkelse Epinion nylig har utført på oppdrag fra DSB, svarer under halvparten av de spurte at de har tenkt gjennom hvilke farer, ulykker og utfordringer som kan skje i hjemmet, men er lite kjent med kriseberedskapen i kommunen. DSB mener det er viktig med egenberedskap, og har gode råd til hvordan du kan forberede deg på et lengre strømbrudd.

Liv og helse prioriteres
Har du tenkte over hva du bruker strøm til gjennom hverdagen, fra du står opp til du legger deg? Ved større strømbrudd prioriteres liv og helse først, og det kan ta tid før du får strømmen tilbake. Derfor bør du være forberedt på å klare deg uten strøm i flere dager.

Forbered deg på strømbrudd

Oppvarming med ved eller gass er gode alternativ ved et strømbrudd. (Foto: Helene Aarnes).

Selv om nettselskapene jobber for å få strømmen tilbake så raskt som mulig, er det lurt å være forberedt i tilfelle strømbruddet blir langvarig:

Oppvarming – er din primære varmekilde elektrisk oppvarming bør du sørge for å ha et alternativ, for eksempel vedfyring eller gassovn.

Mobillader – enten en batteripakke eller mobillader for bil.

Mat og drikke – vannforsyningen kan også bli borte når strømmen går. Du bør derfor alltid ha noen liter vann lagret. Til koking og steking kan du bruke propanapparater og stormkjøkken. Ta dine forholdsregler for å sikre mat i fryseren ved å isolere den godt og holde lokket lukket.

Lys – ha lommelykter og batterier oppbevart på et fast og lett tilgjengelig sted. Stearinlys og fyrstikker er også greit å ha tilgjengelig, i tillegg til oljelamper.

Radio – batteridrevet radio gir deg muligheten til å holde deg oppdatert.

Nødaggregat – hvis du er kritisk avhengig av strøm bør du skaffe deg et nødaggregat.

Se mer informasjon på DSB sin beredskapsside: sikkerhverdag.no.
Kriseinfo.no gir informasjon fra myndighetene før, under og etter kriser.

Det er viktig å blant annet ha lommelykt og stearinlys i beredskap i tilfelle strømbrudd. (Ill. foto: Helene Aarnes).