Folk er bedre forberedt

Nesten åtte av ti nordmenn oppgir at de kjenner til DSBs råd om at alle husstander bør være forberedt på å klare seg selv i minst tre døgn.

Tekst: redaksjonen

– Vi som jobber med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, er veldig glade for at flere nå, i kjølvannet av koronapandemiens første fase, virker å være bedre forberedt enn før, sier direktør i DSB, Elisabeth S. Aarsæther, i en pressemelding.

Flere lagrer drikkevann

Hvis strømmen forsvinner er det viktig å tenke alternativt. Et stormkjøkken til matlaging er lurt. (Foto: DSB/Pia Bråthen).

I en spørreundersøkelse utført av Ipsos for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) oppgir 77 prosent at de kjenner til myndighetenes anbefalinger om at alle husstander i Norge skal være forberedt på å kunne klare seg selv i eget hjem i minimum tre døgn, dersom strøm, tele-/mobilnett og internett faller ut. Tilsvarende tall fra i fjor høst var henholdsvis 65 prosent rett før Egenberedskapsuka 2019, og 71 prosent rett etter denne kampanjen.

Andelen som kjenner til anbefalingene, er høyere jo eldre man er.

I undersøkelsen svarer også nesten fire av ti at de har snakket med familie eller venner om egenberedskap.

29 prosent oppgir å ha lagret drikkevann på flasker/beholdere, som kan brukes dersom vannet i springen blir avstengt eller forurenset. Til sammenligning var andelen i fjor høst 20 prosent rett før Egenberedskapsuka 2019, og 23 prosent i målingen som ble foretatt rett etter kampanjen.

Du er en del av Norges beredskap

DSB har de siste par årene jobbet for at befolkningen skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i minst tre døgn ved en krise. På sikkerhverdag.no finnes en liste med konkrete eksempler på hva folk kan ha i hus.

Logikken bak egenberedskapskampanjen DSB lanserte høsten 2018, var at hvis flere er i stand til å ta vare på seg selv og dem rundt seg ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst.

I en krisesituasjon er det NRK P1 som er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum. Skaff deg derfor en radio som går på batteri i tillegg til strøm. (Foto: DSB/Pia Bråthen).