Flere godt voksne kjøper bolig

Middelaldrende og eldre med god økonomi utgjør en økende andel av dem som kjøper bolig, ifølge en studie. Mens aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig, økte denne andelen til 28 prosent høsten 2015.

Dette er blant funnene i en undersøkelse av nordmenns gjeld og formue utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA i samarbeid med Finans Norge, kommer det frem i en pressemelding.

‒ Vi ser at en økende andel av personer i aldersgruppen 50+ bruker noe av sin store formue til å kjøpe en ny bolig. Trolig ønsker de seg en bolig mer tilpasset den alderdommen de er på vei inn i, med mindre vedlikeholdsbehov og økt tilgjengelighet, sier forsker Lars Gulbrandsen ved NOVA.

Redusert omfang av «sårbare» boligkjøpere
At dette skjer i aldersgrupper som tallmessig er store, får ganske store følger for sammensetningen av boligmarkedets kjøpergruppe, forteller Gulbrandsen.

Ifølge han innebærer en slik endring i kjøpergruppen at færre av kjøperne blir sårbare ved en renteoppgang. De vil heller ikke rammes av økt arbeidsledighet ettersom de allerede har nådd eller er nær pensjonsalderen, legger Gulbrandsen til.

‒ Denne aldersgruppen har hatt en inntektsvekst som er høyere enn gjennomsnittet, og har fått med seg mange år med boligprisoppgang. I så måte har de både bedret sin betjeningsevne og opparbeidet seg en betydelig egenkapital i boligen, sier Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge.

Les hele undersøkelsen her: