utlånsforskriften

Finanstilsynet ønsker å redusere maksgrensen for låntakers samlede gjeld til 4,5 ganger inntekt. Dette skriver de i et høringsnotat om utlånsforskriften som i dag ble levert Finansdepartementet.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

I dag er maksimalgrensen for låntakerens gjeld 5 ganger brutto inntekt. Det kommer fram i høringsnotatet at tilsynet i tillegg ønsker å utvide utlånsreguleringen til å også omfatte lån med annen pant enn bolig, slik at reguleringene fanger opp alle lån til husholdninger. De foreslår også at fleksibilitetskvoten for boliglån reduseres fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent. Utover dette foreslås ingen fleksibilitetskvoter for øvrige lån, skriver de i en pressmelding.

I begrunnelsen fra Finanstilsynet heter det seg at faren for finansiell ustabilitet er høyere enn hvordan situasjonen var når utlånsforskriften ble fastsatt.

Begrunnelse for innstramming

Formålet med utlånsforskriften er å bidra til finansiell stabilitet ved å stille krav til finansforetakenes utlånspraksis for å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak. I begrunnelsen for innstrammingen heter det seg:

«Høy gjeldsgrad i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for den finansielle stabiliteten. Konsentrasjon av opplåning i sårbare husholdninger bidrar særlig til denne risikoen. Gjeldsgraden i norske husholdninger er om lag på samme høye nivå som da gjeldende forskrift trådte i kraft, og nye boliglån ytes fortsatt i stort omfang til husholdninger med høy gjeld i forhold til inntekten og boligens verdi. Boligprisene har samtidig økt mye.»

Ifølge høringsnotatet fra Finanstilsynet mener Norges Bank at forskriften kan videreføres uten endringer nå, men at det bør gjøres en bred gjennomgang før den utløper i 2024.

(Foto: Helene Aarnes).

Kanskje du også liker disse
Tinglysning eiendommer (Ill. foto: iStock.com).
Esker til flyttejobben. (Foto: iStock.com).
Advokat og boligeier iStock.com