Finanstilsynet foreslår ny boliglånsforskrift

Finanstilsynet vil stramme inn på fleksibiliteten til bankene, og vil samtidig oppheve det særskilte Oslokravet hvor kravet er 40 prosent egenkapital til sekundærboliger.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Finanstilsynet sendte i begynnelsen av mars dette nye forslaget til boliglånsforskrift til Finansdepartementet, som skal gjelde fra 1. juli i år. Departementet ba tilsynet på slutten av fjoråret vurdere om boliglånsforskriften burde videreføres, avvikles, eller justeres.

Mange unge har uoppnåelige drømmer om egen bolig. (Foto: iStockphoto.com).

Høy gjeld og økende boligpriser

Det nye forslaget er basert på den gjeldende forskriften og innebærer kun noen få justeringer. Det foreslås at fleksibilitetskvoten for avvik senkes fra 10 prosent til 8 prosent, og at særskilte krav for lån med pant i bolig i Oslo ikke videreføres.

Den opprinnelige forskriften ble fastsatt på bakgrunn av sterk vekst i husholdningenes gjeld og i boligprisene. Den skulle regulere bankenes utlånspraksis for lån med pant i bolig. Forskriften slo fast at kjøpere av sekundærbolig i Oslo behøvde 40 prosent egenkapital, mens resten av landet 15 prosent.  Siden våren 2017 har boligprisene falt noe, men det er fare for at de igjen kan øke og husholdningenes gjeld er ennå høy.

BoligMentoren kommenterer:

Hva mener BoligMentoren om at fleksibilitetskvoten for avvik foreslås senket fra 10 prosent til 8 prosent, og at særskilte krav for lån med pant i bolig i Oslo ikke videreføres?

– I dag har bankene anledning til å fravike boliglånsforskriftens krav i ti prosent av lånesøknadene. Når fleksibilitetskvoten senkes til 8 prosent, er dette en ytterligere innstramming som vil gå ut over unge med betjeningsevne som ønsker å kjøpe egen bolig, men ikke når egenkapitalkravet, sier talsmann og juridisk rådgiver Vidar Heimset, og fortsetter:
– Vi har tidligere etterlyst kraftfulle tiltak og ordninger rettet mot denne gruppen, og har påpekt at slike rettede tiltak mot kjøp av første primærbolig vil heller ikke påvirke boligprisene i nevneverdig grad. Vi deler bekymringene for husholdningenes låneopptak da dette vil føre til problemer for mange når renten før eller siden stiger. At unge blir stående utenfor boligmarkedet er likevel en åpenbar konsekvens av innstrammingen, og denne må adresseres.

Vidar Heimset, juridisk rådgiver og talsmann for BoligMentoren.

– Vi er glade for at kravet om at man må ha 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo skrotes. Her er vi enig med Finanstilsynet i at boliglånsforskriften ikke egner seg for finstyring av ulike delmarkeder i boligmarkedet, avslutter Heimset.

Ingen sluttdato

Finanstilsynet foreslår ingen opphørsdato i en ny forskrift, men understreker at forskriftsregulering av utlånspraksis er et inngripende tiltak, der forskriftens omfang og varighet bør baseres på forholdsmessighet. Tilsynet vil komme tilbake til Finansdepartementet med råd om endringer, eventuelt avvikling, av forskriften dersom utviklingen i låne- og boligmarkedet gir grunnlag for det.