Fastsettelse av ligningsverdi for primær- og sekundærbolig

Det er tid for utfylling av selvangivelse. BoligMentoren mottar flere spørsmål om ligningsverdi på blant annet bolig. Her følger informasjon om fastsettelse av ligningsverdi på både primær- og sekundærbolig. 

Tekst: Oda Sarine Juvet og John Treider – post@boligmentoren.no

Primærbolig:

Utgangspunktet er at primærboligen er der hvor vedkommende har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Unntaksvis kan en bolig anses som primærbolig likevel dersom vedkommende ikke bodde der på grunn av alder, helsemessige grunner mv. Dette gjelder forutsatt at boligen ikke leies ut og at vedkommende ikke har anskaffet annen fast bolig. Skattyter kan kun ha én primærbolig. Dette følger av ot. prp. 1 (2009-2010) pkt. 3.3.3 s, 12. For primærbolig fastsettes ligningsverdi til 25 prosent av anslått markedsverdi, basert på en sjablongmessig fastsatt kvadratmeterpris. Kvadratmetersatsen fastsettes hvert år av skattemyndighetene, basert på beregninger fra Statistisk Sentralbyrå.

Sekundærbolig:

Sekundærbolig er annen boligeiendom enn primærbolig. Som sekundærbolig kan nevnes pendlerbolig og utleiebolig. For sekundærbolig fastsettes ligningsverdien til 70 prosent av markedsverdien (for inntektsåret 2015). 80 prosent for inntektsåret 2016. Markedsverdien beregnes på samme måte som for primærbolig. 

Sikkerhetsventil:

For primærbolig kan skattyter ved klage få nedsatt ligningsverdien til 30 prosent av markedsverdien. For sekundærbolig kan skattyter ved klage få ligningsverdien nedsatt hvis den overstiger 84 prosent av markedsverdi (for inntektsåret 2015). Sammen med klagen må det sendes en takst eller verdivurdering fra eiendomsmegler som ikke er eldre enn ca. 1 år.