Fare for takras – fjern snø og istapper

Mildværet som har kommet, har økt risikoen for ras. Det er huseiers ansvar å fjerne snø og is fra taket som kan være farlig for forbipasserende. Det er ikke nok å sette ut varselskilt.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Takras av snø og is kan skade fotgjengere alvorlig, i verste fall med døden til følge, forteller pressetalsmann Toralf Rutledal, hos vår samarbeidspartner Tryg forsikring.

– Huseiere har et ubetinget ansvar for å forebygge takras og fjerne farlig is. Dette betyr ikke at de har oppfylt sin plikt ved å sette ut varselskilt, sier han videre. 

Istappfare
 Samtidig er det mange som faller på glattisen og får bruddskader, i tillegg til at biler og andre materielle ting også blir rammet av snø- og isras.

– Derfor er dette tiden for at vi alle er ekstra årvåkne når vi ferdes ute. Fotgjengere og bilister har også selv et eget ansvar for å unngå skader. Se opp, bruk trygt skotøy og unngå å parkere bilen på steder der du ser, eller burde ha sett, at det er mye snø eller istapper som henger fra taket. Hvis uhellet likevel skulle være ute, kontakt oss, sier Rutledal.

Det hviler et særlig ansvar på gård- og huseiere for at de bidrar til trygg og fremkommelig ferdsel ved eiendommen. De blir som oftest holdt ansvarlig hvis de kunne ha forhindret ras ved å fjerne snøen i trygge former.

– Hvis huseier kjenner til faren uten å gjøre noe med det, blir vedkommende så klart holdt ansvarlig, presiserer han.

Erstatningsansvarlig
Hvis faren for ras er overhengende, og politiet tilkaller hjelp til fjerning av snø og is, vil huseier bli holdt erstatningsansvarlig og kan bli fakturert for bruk av brannbil og brannmannskap. Prislappen på dette kan komme opp i flere tusen kroner, i tillegg til boten på 5000, som gårdeiere i Oslo må betale hvis de ikke fjerner farlige istapper og snø. Gårdeiere er også ansvarlige for å strø glatte fortau.

Det er ikke nok å sette ut varsel om rasfare. Huseier/gårdeier må fjerne snø og is fra taket. (Foto: Helene Aarnes).

Det er ikke nok å sette ut varsel om rasfare. Huseier/gårdeier må fjerne snø og is fra taket. (Foto: Helene Aarnes).