Færre sparer i BSU

De siste årene har åtte av ti unge spart i BSU. Nå har andelen falt til seks av ti.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det viser en ny kartlegging som TNS har utført for Nordea. I undersøkelsen svarer kun 60 prosent av unge mellom 18 og 29 år at de sparte i BSU i fjor, mot 83 prosent i 2014 og 84 prosent i 2013. Dette er en nedgang som kommer overraskende på forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

– Det er både bekymringsverdig og overraskende, sier hun til E24.

Reitan sier hun synes utviklingen er vanskelig å forklare. Fallet fremstår som et paradoks, i lys av at inngangsbilletten til boligmarkedet aldri har vært mer dyrekjøpt.

– Jeg håper ikke de unge har gitt opp boligdrømmen, grunnet høye boligpriser og strenge krav til egenkapital. For selv om det er lett å bli motløs, hjelper det enda mindre å gi opp sparingen, sier hun.

BSU viktig
BoligMentoren er en forkjemper for den gunstige spareordningen, og mener det er et viktig tiltak for å få flere unge inn i boligmarkedet, og administrerende direktør Silja E. Bjørkly mener fallet i BSU-sparing sier noe om at unge har gitt opp sparing øremerket til bolig.

Ansatte_silja– Fallet i BSU sparing sier noe om at de unge kan ha gitt opp BSU, siden de ser at det blir for lite til å klare egenkapitalkravet med sparing i BSU alene. Skattefradraget veier ikke opp for dette, sier administrerende direktør Silja E. Bjørkly, og fortsetter:

– Derfor er det viktig å gjøre å gjøre BSU ordningen bedre og mer fleksibel, og vi ønsker at det samlete sparebeløpet skal øke til 500 000. Det er også viktig med andre tiltak som sikrer at unge kommer inn på boligmarkedet. Derfor arbeider vi for mer gunstig boligfinansiering, sier Bjørkly.

Stadig dyrere å kjøpe bolig
Det siste året har det vært en bratt boligprisvekst – hele åtte prosent på landsbasis og over 15 prosent i hovedstaden. Dette gjør det stadig mer vanskeligere for unge å ha nok penger til å komme seg inn i boligmarkedet. Og spesielt siden det er de minste leilighetene som har det kraftigste prispresset.

Hovedregelen er at du kun kan låne 85 prosent av kjøpesummen av banken, og må skaffe resten av pengene selv. Skal du kjøpe en bolig til to millioner, betyr det en egenkapital på hele 300 000 kroner (15 prosent). Og stiger prisen til tre millioner, trenger du 450 000.

– De høye boligprisene har gjort det nødvendig for de fleste å spare mye og tidlig, sier Elin Reitan, til E24.

BSU må utvikles videre
Som BoligMentoren har skrevet i tidligere artikler som Bli en smart økonomisk boligeier  og Ikke slurv med forberedelsene til boligkjøp, så kan både kausjon og tilleggsikkerhet være et alternativ til egenkapital. Situasjonen i dag er også slik at stadig flere foreldre bidrar med penger til egenkapital.  Dette er en utvikling som i lengden ikke er heldig.

– Cirka halvparten av de unge har foreldre som hjelper dem inn på boligmarkedet, og samtidig bidrar dette til å presse opp boligprisene, sier Bjørkly.

BoligMentoren mener derfor det er viktig å prøve å snu denne utviklingen og jobbe for at BSU-ordningen igjen gir de unge drivkraft til å bygge egenkapital både via skattefradraget og meget gode rentevilkår. Maksimalbeløpet for årlig og total sparing bør i tillegg økes ytterligere slik at de står i et mer realistisk forhold til dagens boligpriser.

– Det vil gi flere muligheter til å greie seg på egen hånd, uten å måtte be foreldre eller annen familie om hjelp, og det kan også bidra til å senke prispresset på boliger, sier Silja E. Bjørkly.

FAKTA BSU:
Unge som er inntil 33 år gamle, har mulighet til å spare penger i BSU (boligsparing for ungdom) med inntil 25 000 kroner årlig – og totalt 300 000 kroner. Dette er en svært gunstig spareform, hvor rentene normalt sett er vesentlig høyere enn på en vanlig sparekonto. Ordningen gir også skattefradrag på inntil 20 prosent. Innskudd på en slik konto kan i utgangspunktet kun brukes til betaling av bolig eller nedbetaling av boliggjeld.

(Foto: iStockphoto.com).

(Foto: iStockphoto.com).