Få klimahjelp på skjermen

Hvordan kan du beskytte hjemmet ditt mot klimaendringer og ekstremvær? Hjelpen er bare noen tastetrykk unna.

Oppskriften er enkel:

  • Start det nettbaserte verktøyet VisAdapt.
  • Legg inn bostedsadressen din.
  • Beskriv boligen din og tomten den befinner seg på.

I løpet av sekunder får du framtidsutsiktene for klimaet på akkurat ditt hjemsted og råd om hva du selv kan gjøre for å beskytte hjemmet ditt mot følgene av klimaendringer, skriver Gemini.no.

Klimaprognoser for hjemstedet ditt
– Mange tenker at klimaendringer er noe som hører framtida til, men det er det ikke. Det er noe som skjer akkurat nå, sier professor Jan Ketil Rød ved Geografisk institutt, NTNU.

Prosjektet er utviklet med nordiske forskningsmidler, men også med tilskudd fra de største forsikringsselskapene i Norden. Professor Jan Ketil Rød ved NTNU har samarbeidet med svenske forskere om å lage verktøyet.
– Legger du inn informasjon om hva slags tak, fasade og fundament huset har, hva slags hage det har og landskap det ligger i, kan du få opp tilpasningstiltak som huseier kan utføre, sier Rød.

Tiltakene er laget av Sintef Byggforsk, mens klimadataene er utarbeidet av svenske meteorologer. Rød håper verktøyet kan øke folks bevissthet.

Reelle klimaendringer
– Jeg tror klimaendringene for mange er noe abstrakt som skjer i framtiden, og gjerne andre steder. Med dette verktøyet, så gjør vi effekten av klimaendringer mer personlig ved at det dreier seg om ens eget hus og tilpasningstiltak man kan gjøre på eget hus, sier professoren.

De neste 40 til 60 årene kan gjennomsnittstemperaturen komme til å stige fra 2 til 5 grader, ifølge beregningene fra Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt. Det kan komme 990 mm nedbør i året, mot dagens snitt på 888 mm. Det kan komme fem hetebølger i året, altså mer enn tre dager på rad med temperaturer over 25 grader. Det er fire flere enn gjennomsnittet i dag. Og gjennomsnittlig antall dager med skybrudd vil sannsynligvis stige fra cirka 8 til rundt 14.

Vær føre var
– Vi har alle røykvarslere som beskytter hjemmene våre mot brann, men vi har ikke hatt verktøy som kan beskytte hjemmene våre mot følgene av klimaendringer. VisAdapt viser oss hvilke farer og utfordringer vi kan stå overfor, sier Jan Ketil Rød.

VisAdapt er utviklet gjennom et samarbeid mellom NTNU, SINTEF Byggforsk, Linköpings universitet og Århus universitet. Prosjektet er finansiert av Nordforsk sitt toppforskningsinitiativ innenfor rammen for Nordic Centre of Excellence, NORD-STAR. Forsikringsselskapene som har bidratt i utviklingen av verktøyet er If, Gjensidige, Tryg-Hansa/Codan og Tryg Forsikring.

Les hele saken på Gemini.no.

VisAdapt er et verktøy som skal hjelpe huseiere og redusere risikoen for skader ved mer ekstremvær.

VisAdapt er et verktøy som skal hjelpe huseiere og redusere risikoen for skader ved mer ekstremvær.