gyda
NVE har oppgradert farevarselet for flom, jord-, sørpe- og flomskred fra oransje til rødt nivå for deler av Midt-Norge og Vestlandet. Stormen Gyda skaper en ekstrem situasjon, som krever tett oppfølging og kan føre til store skader. Vår samarbeidspartner Tryg sier det viktigste er å prioritere liv og helse. Materielle verdier kan stort sett erstattes.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Tirsdag formiddag oppgraderte NVE farevarselet for jord, – sørpe og flomskred fra oransje til rødt nivå for deler av Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Flomvarselet er også oppgradert til rødt nivå for deler av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Årsaken er ekstremværet Gyda som vil bringe med seg mildvær, vind og ekstremt mye regn onsdag og torsdag.

Fra før av har snøskredvarslingen varslet om stor snøskredfare fra Hardanger i sør til Ofoten i Nord. Stor fare for mye regn, stor flom, flere skred og isgang | Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE følger situasjonen tett, og vil oppdatere farevarslene daglig. Følg med på varsom.no og abonner på farevarsler på SMS (tjenesten er gratis). Hjelp oss med å gjøre varslene våre bedre, registrer observerte skred og flomhendelser og overvann på avveie i Regobs – Varsom

Les også: Forebygg flom- og jordskredskader – Varsom

Alle ting som er forsikret mot brannskader også er forsikret mot naturskader, så det er viktig å ha forsikringene i orden. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Her kommer noen av Tryg sine råd hvis du er rammet av uværet:

Om skade har skjedd, eller holder på å skje:

– Led vannet bort fra bygningen.

– Få ut vannet.

– Hvis det er vann opp til elektriske kontakter må strømmen slås av.

– Riv ut gulvbelegg/tepper.

Innbo:

– Om mulig tas ting ut av vannet, møbler settes på klosser om de ikke kan tas ut av vannet.

– De mest verdifulle gjenstandene prioriteres, både det som betyr mye for deg og det som har høy økonomisk verdi.

– Ikke sett på elektronikk før de er tørre også på innsiden.

– Få vasket/tørket tøy og få tørket det som kan ruste/ikke tåler vann så godt.

Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. Ta bilder eller film av skaden for å dokumentere omfanget.

Igangsett tørking og sørg for at det er god utlufting og sirkulasjon i luften. Avfukter er best, men også vifteovn kombinert med utlufting kan være et alternativ. Det er viktig at fuktigheten ledes ut av bygget slik at den ikke gir grobunn for sopp og råte.

Sikring/skadeforebygging:
 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn.
 • Kjøp inn sandsekker, fyll de trekvart fulle, ikke helt fulle.
 • Lag dreneringskanaler.
 • Vurder ekstern hjelp.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder.
 • Forbered deg å måtte flytte dine verdisaker ut fra kjelleren og evt. skaffe deg en pumpe.
 • Husk at løse gjenstander skal sikres: Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet og være en fare for andre.
 • Forbered deg på å kunne tette dører og vinduer til kjeller for vann.
 • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du skal på ferie.
 • Sørg for å holde avløpsveier åpne.
 • Alle kan bidra for at bekker, veigrøfter, kulverter, rister er åpne og ikke går tett. Fjern store kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Flytt gjenstander til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Adopter en kum, en rist og/eller en bekk i nærheten av hvor du bor. Med dette kan du bidra å redusere skader på din og naboene sine eiendom.
 • Skade kan meldes via Tryg.no eller telefon 53 21 12 67.

Skade kan meldes via Tryg.no eller telefon 53 21 12 67. (Ill. foto: Stockphoto.com).

Kanskje du også liker disse
Egenberedskap
Oppussing på budsjett. (Ill. foto: Shutterstock).
Sommer er innbruddstid. Det finnes i dag ringeklokker med video, innendørs og utendørskamera som varsler ved besøk eller uventede bevegelser. (Begge foto: Tryg Forsikring).
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).