Er du rammet av flom?

Flom kan medføre svært store skader og gjøre sikre områder farlige for ferdsel. Tryg forsikring sier det viktigste er å prioritere liv og helse. Materielle verdier kan stort sett erstattes. 

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det er fremdeles stor flomfare i vassdragene på Østlandet. I et oppdatert flomvarsel torsdag holder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varselet for store deler av Østlandet på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået. Fredag er det ventet at lokale elver og bekker vil havne på det høyeste farenivået, rødt.

Tryg Forsikring opplyser at bare i vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har det blitt utbetalt 734 millioner kroner i erstatning de siste ti årene. Det er også lurt å følge med på varsom.no, som kontinuerlig oppdaterer sine varsel om flomfare. Det er blant annet viktig sikre verdier som biler og campingvogner som står i nærheten av elver og bekker. Her kommer flere av Tryg sine råd hvis du er rammet av flom:

Om skade har skjedd, eller holder på å skje:

– Led vannet bort fra bygningen
– Få ut vannet
– Hvis det er vann opp til elektriske kontakter må strømmen slås av
– Riv ut gulvbelegg/tepper

Innbo:

– Om mulig tas ting ut av vannet, møbler settes på klosser om de ikke kan tas ut av vannet
– De mest verdifulle gjenstandene prioriteres, både det som betyr mye for deg og det som har høy økonomisk verdi
– Ikke sett på elektronikk før de er tørre også på innsiden
– Få vasket/tørket tøy og få tørket det som kan ruste/ikke tåler vann så godt

Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. Ta bilder eller film av skaden for å dokumentere omfanget.

Igangsett tørk og sørg for at det er god utlufting og sirkulasjon i luften. Avfukter er best, men også vifteovn kombinert med utlufting kan være et alternativ. Det er viktig at fuktigheten ledes ut av bygget slik at den ikke gir grobunn for sopp og råte.

Alle ting som er forsikret mot brannskader også er forsikret mot naturskader, så det er viktig å ha forsikringene i orden. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Sikring/skadeforebygging :

 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn.
 • Kjøp inn sandsekker, fyll de trekvart fulle, ikke helt fulle.
 • Lag dreneringskanaler.
 • Vurder ekstern hjelp.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder.
 • Forbered deg å måtte flytte dine verdisaker ut fra kjelleren og evt. skaffe deg en pumpe.
 • Husk at løse gjenstander skal sikres: Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet og være en fare for endre.
 • Forbered deg å kunne tette dører og vinduer til kjeller for vann.
 • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du skal på ferie.
 • Sørg for å holde avløpsveier åpne.
 • Alle kan bidra for at bekker, veigrøfter, kulverter, rister er åpne og ikke går tett. Fjern store kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Adopter en kum, en rist og/eller en bekk i nærheten av hvor du bor. Med dette kan du bidra å redusere skader på din og naboene sine eiendom.

Skade kan meldes på via Tryg.no eller telefon 915 04040

Skade kan meldes på via Tryg.no eller telefon 915 04040. (Foto: Helene Aarnes).