Er det lønnsomt å leie ut huset eller hytta i vinterferien? 

De neste ukene står vinterferien for døren i vårt langstrakte land, og snart er det også påske. Planlegger du å leie ut hytta eller boligen i ferien? I fjor ble det innført nye skatteregler for korttidsutleie, som ikke er like gunstige som tidligere. 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Mange velger å leie ut boligen eller fritidsboligen sin i helger eller når det er høst-, vinter- påske- og sommerferie. Tidligere har korttidsutleie vært svært gunstig for utleiere, da skattereglene har vært de samme som for langtidsutleie. På denne måten kunne korttidsutleie være en grei måte å tjene noen ekstra skattefrie kroner. 1. januar i fjor ble det imidlertid innført nye skatteregler for korttidsutleie.

Under 30 dager

De nye skattereglene gjelder for utleieforhold som varer i mindre enn 30 dager. Reglene gjelder for hvert enkelt utleieforhold. Leier du ut boligen til en leietaker i 14 dager og til en annen leietaker i 20 dager, skal begge leieforholdene regnes som korttidsutleie som er rammet av de nye reglene. Videre gjelder de nye reglene kun for private utleiere, altså ikke de som driver næringsvirksomhet, og som leier ut hele eller deler av egen bolig.

Kortidsutleie er ikke like gunstig som tidligere. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Skattefritt inntil 10 000 kr

De nye skattereglene innebærer at utleieinntekter for inntil 10 000 kr i året er skattefrie. Av leieinntekt utover 10 000 kr skal 85 prosent regnes som skattepliktig inntekt. Et eventuelt overskudd skattelegges som kapitalinntekt, som i 2018 var 23 prosent. Nytt er også at det ikke er mulighet til å kreve fradrag for utgifter som er knyttet til utleieboligen. Her er et eksempel som viser hvordan skattereglene fungerer:

Utleier leier ut hybelleiligheten som ligger i boligen utleier selv bor i for 2000 kr per natt. Han leier først ut til en leietaker i syv dager, deretter til en annen leietaker i 14 dager. Totalt har han leieinntekter på 42 000 kr (21*2000). Tidligere var disse leieinntektene skattefrie, forutsatt at utleieverdien på hybelleiligheten er mindre enn utleieverdien av utleiers egen del av boligen. Fra 2018 er derimot utleiers skattepliktige inntekt kr 27 200 ((42 000-10 000)*0,85). Utleier må betale
6 256 kr (27 200*0,23) i skatt av leieinntektene.

Korttidsutleie av fritidsbolig

Skattereglene for fritidsboliger er de samme som tidligere: Utleieinntekter inntil 10 000 kr er skattefrie, mens av det overskytende beløp er 85 prosent skattepliktig inntekt. Reglene for utleie av fritidsbolig er altså like som de nye reglene for korttidsutleie av egen bolig.

Mange finner roen og freden på hytta. Som privatperson er det viktig å sette seg inn i skattereglene for utleie. (Ill. foto: iStockphoto.com).