Enovatilskuddet til boligeiere

Nå i januar kom trådte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere i kraft: Enovatilskuddet.  Gjennomfører du ett eller flere av de 12 tiltakene, tar Enova en del av regningen.

-Vi har gitt tilskudd til energitiltak i boliger også tidligere. Det nye er at du slipper å søke om støtte på forhånd. Det eneste du trenger å gjøre er å gjennomføre tiltaket, og dokumentere utgiftene i den nye boligportalen på enova.no. Da får du pengene du har krav på inn på konto. I tillegg til denne forenklingen gir vi tilskudd til noen nye tiltak og øker støttebeløpet for andre tiltak. I sum gjør disse grepene tilbudet vårt mer attraktivt, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

Støtter solceller
Blant de nye tiltakene folk kan få tilskudd til er trolig solceller det som vil vekke størst interesse.
-Dette har vært etterspurt fra bransje- og interesseorganisasjoner, og vi er spente på hvor populært dette tilbudet blir. Målet med tilskuddet er – som andre løsninger vi gir investeringsstøtte til – å øke utbredelsen, slik at teknologien på sikt blir konkurransedyktig uten støtte, forklarer Enova-sjefen videre.

Støtten gis gjennom tiltaket «el-produksjon» og retter seg mot alle som bruker fornybar energi til produksjon av elektrisitet, og har en plusskundeavtale med et nettselskap.

Mange tiltak
Andre nye tiltak som støttes gjennom Enovatilskuddet er avtrekksvarmepumper og varmegjenvinning av gråvann. I tillegg gis det nå også tilskudd til utfasing av olje/parafinkaminer – ikke bare oljefyrer. Foruten tilskuddet til oljefyrutfasing beholdes også støtten til varmestyringssystem, solfangere, varmepumper (luft-vann og væske-vann), biokjeler, bioovner og energirådgiving.
-Men vi gjør også noen endringer for noen av disse tiltakene. Både gjennom at vi justerer støttebeløp og at vi lemper på noen krav, sier Nakstad.

Både de som eier en bolig i dag og de som skal bygge nytt, kan benytte seg av Enovatilskuddet.

Klima-innsats
I statsbudsjettet tas det sikte på å bruke 250 millioner kroner på den nye ordningen i 2015. Nakstad mener det er en god og realistisk målsetting.
-Vi ser det som en tillitserklæring at vi har fått dette oppdraget, og skal jobbe knallhardt for å investere disse pengene i energitiltak som både kommer norske boligeiere og klimaet til gode. Med den nye modellen har flere muligheten til å gjøre sin bolig bedre samtidig som de gjør en innsats for klimaet. Om vi reduserer energibruken i bygg og boliger, frigjør vi ren energi til andre formål, sier Nakstad.

Enova gjør ingen endringer med de mer omfattende bolig-programmene Ambisiøs oppgradering og Energieffektive nybygg. Enovatilskuddet kan kombineres med disse støtteprogrammene.