Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).

Nå i høst reduserer Enova støtten til en rekke tiltak, men introduserer også et nytt. Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. I tillegg reduseres støtten til smart varmtvannsbereder og balansert ventilasjon.

Tekst: Cathrine Sæther – byggstart.no

Solcelleanlegg får per i dag 7 500 kroner i grunnstøtte + 2 000 kr per kWp installert effekt i støtte, opp til 20 kW, det vil si inntil 47 500 kroner. Fra og med 1. oktober reduseres denne støtten til 7 500 kroner + 1 250 kr per kWp installert effekt.

Støtten til balansert ventilasjon halveres fra og med 1. oktober, fra 10 000 til 5 000 kroner. Dette fordi Enova nå anser markedet for balansert ventilasjon som modent siden det er en god kjent teknologi og det finnes mange leverandører.

Støtten til smart varmtvannsbereder, som ble introdusert i 2022, reduseres mer beskjedent, fra 5 000 kroner til 4 000 kroner. Dette fordi Enova har sett en økning i kjøpere og mener at teknologien begynner å bli kjent i markedet.

I tillegg til dette, reduseres også støtten til elektrisk lettmotorsykkel. Grunnen er at Enova mener at det her har blitt gitt for høy støtte sammenlignet med støttenivået til for eksempel elektrisk moped og elektrisk tung motorsykkel. Denne støtten reduseres fra 15 000 til 11 000 kroner.

Nytt tiltak får støtte

Det introduseres samtidig et nytt tiltak som skal få støtte, varmepumpebereder. Disse inneholder en innebygd varmepumpe som varmer opp boligens tappevann. Dette fører til et strømforbruk som er 2,5 ganger mindre enn med en vanlig varmtvannsbereder.  Varmepumpebereder egner seg for husholdninger som trenger en ny varmtvannsbereder, og som heller ikke er tilknyttet et vannbårent varmeanlegg.

Fra og med 1. september får du inntil 5 000 kroner i støtte til innkjøp av en varmepumpebereder.

Endring i dokumentasjonskrav

I tillegg til endringene i støttesatsene trådte en endring i kravet til dokumentasjonskontroll i kraft 1. september.

Nå  er kravet at fakturadokumentasjon ikke kan være eldre enn 12 måneder fra søknadstidspunktet. Tidligere kunne slik dokumentasjon ikke være eldre enn 20 måneder.

Les også: Klar for solceller?

Kanskje du også liker disse
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Energitiltak hjemme
Stabel med ved og vedovn med fyr.