Solceller iStock
Enova ønsker å møte de økte strømprisene og vil nå gi 47500 kroner i støtte til de som begynner å produsere sin egen elektrisitet. Det er en økning på 21 250 kroner. Installerer du smarte styringssystem, vil du få inntil 10 000 kroner i støtte.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

I en undersøkelse Kantar har gjort for Enova, viser det seg at det mest attraktive klimatiltaket for privatpersoner er smart strømstyring. De styrker derfor solsatsingen, og tilbyr støtte til det energi- og klimatiltaket flest folk vil ha. 

– Vi øker maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får per installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut større solcelleanlegg i boligmarkedet, samtidig som vi lanserer støtte til smart strømstyring. Disse tiltakene er både hver for seg, og i kombinasjon, meget smarte klimavalg, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding

Enova legger fram nye klima- og energitiltak for privatpersoner. Enovasjef Nils Kristian Nakstad og klima- og miljøminister Espen Barth Eide forteller om tiltakene til ekteparet Ingrid Indset og Joachim Hirsch i Oslo. (Foto: Enova)

To av flere tilbud 

Dette er to av flere tilbud som Enova lanserer for privatpersoner som ønsker å gjøre klimasmarte tiltak i egen bolig. Enovas oppgave er å være en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2030 og 2050. 

– Jeg er glad at vi nå kan øke støtten til installering av solceller i private hjem. For den enkelte forbruker betyr dette lavere strømregninger og større oversikt over kostnadene. For felleskapet betyr det at vi kan frigjøre verdifull kraft til andre viktige formål, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). 

Han håper også at flere får øynene opp for smart strømmåling. 

– Jeg håper mange også griper sjansen til å ta i bruk smartere strømstyring eller for eksempel smarte varmtvannsberedere, som man også kan få støtte til gjennom Enova. Dette er viktige teknologier for å utnytte strømnettet vårt bedre, og dermed gjøre plass til den omfattende elektrifiseringen vi skal igjennom, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). 

Administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad mener også det er viktig at flere begynner å bruke strømmen smartere. Skal vi nå klimamålene Norge har satt seg, noe som gir økt behov for mer fornybar kraft, mener han at norske husstander kan bidra gjennom å bruke strømmen smartere. 

– Smarte strømmålere som har blitt installert i alle norske hjem de siste årene har åpnet for ulik strømpris gjennom døgnet, basert på forbruk og etterspørsel. Dette gjør det mulig å redusere belastningen på kraftnettet i “rush-tiden” om morgenen og ettermiddagen. For å motivere til mindre forbruk i disse timene er prisen høyere, sier Nakstad. 

Strømprisene er for tiden rekordhøye i Norge. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Smarte klimavalg 

Gjennom egen strømproduksjon får privatpersoner dekket noe av sitt eget behov for strøm. Strømmen som ikke brukes kan selges til nettselskaper. Mens smart strømstyring styrer strømbruken i boligen automatisk. Teknologien lader batteriet på elbilen og varmer opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og passer på at alt er på plass ved behov. 

– Strømregningen kan reduseres gjennom smartere strømbruk fordi strømbruken styres til de timene av dagen med lavest strømpris. Vi er helt avhengige av at det er noen som går foran og viser vei, for det er en voldsom omstilling vi skal gjennomføre i løpet av noen tiår. Ny teknologi er her en nøkkel, sier Nakstad.

Han viser til at Enova jobber kontinuerlig med utvikling av nye tilbud for forbrukere og bedriftsmarkedet.  

– Det vil komme flere nyheter utover senvinteren, lover Nakstad. Han anbefaler alle å besøke enova.no for å få en oversikt over alle klimatiltakene som privatpersoner kan søke på. 

Enova lanserer nå støtte til disse nye tiltakene:

  • Smart strømstyring: Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger.
  • Solcelleanlegg: Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Fra 1. februar får du 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Tidligere var det 1250 kroner opp til 15 kW. Det betyr at de største anleggene kan nå få inntil 47 500 kroner totalt.
  • Smart varmtvannsbereder: Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmtvannsbereder med styring. En smart varmtvannsbereder reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen av vann skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris.
  • Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg: Du kan få inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i tilskudd.

Kanskje du også liker disse
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Energitiltak hjemme
Stabel med ved og vedovn med fyr.