Enova dobler støtten til fjerning av oljetanken

Ut 2018 hever Enova støttebeløpet for å fjerne oljefyren og du kan få inntil 50 000 kroner, hvis du legger om til en varmeløsning de støtter. Fra 2020 er det forbudt med fossil oppvarming, og støtten fjernes helt.

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no

Det er mange som har byttet ut oljefyrer og parafinkaminer med mer miljøvennlige varmeløsninger, men fortsatt er det rundt 150 000 husstander i Norge som benytter seg av fossilt brennstoff for oppvarming av bolig. En oppgraving eller igjenfylling koster mellom 10 000 og 30 000 kroner.

Hvem får støtte?
Du kan få penger tilbake hvis du har fjernet oljefyr og –tank i din egen helårsbolig i Norge. I tillegg må du ha installert en fornybar varmekilde som Enova støtter. Fjerningen må ha vært gjennomført de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Jobben må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter, informerer Enova på sine nettsider.

Så hvis du har en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg, må du være rask og bytte til en varmeløsning som støttes av Enova, for å få økt støtte. Beløpet reduseres tilbake til dagens nivå i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme.

Jevn og effektiv oppvarming
Ved å velge en oljefri oppvarmingsløsning vil du mer effektivt varme opp boligen din. Eldre oljefyrte anlegg utnytter ofte ikke mer enn 60-70 prosent av varmen i brenselet, mens en bio-ovn kan gi deg opp mot 90 prosent utnyttelse. En varmepumpe kan gi deg opp mot tre ganger så mye varme pr kilowattime som en panelovn.

Noen av tiltakene er kostbare engangsinvesteringer, men du reduserer de løpende utgiftene og ikke minst tar du et tak for miljøet.  Boligen din vil også framstå som mer moderne og attraktiv ved overgang til oljefri oppvarming.

På enova.no kan du ved hjelp av Fyringskalkulatoren beregne hvor mye du vil spare og hvor lang inntjeningstiden vil være, ved å bytte ut oljefyren med en varmepumpe for vannbåren varme. Der finner du også mer informasjon om den økte støtten.

Fjerning av oljefyr og tank egner seg for deg som:

 • Har et vannbårent system i huset.
 • Ønsker å erstatte fossil oppvarming med en mer klimavennlig løsning.
 • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020.

Hva kan du få i støtte av Enova:

 • Fjerning av oljefyr og tank- inntil 20 000 kr i støtte ut 2018
 • Fjerning av oljekamin og tank – inntil 20 000 kr i støtte
 • Luft til vann- varmepumpe kan gi inntil 40 000 kr i støtte
 • Væske til vann varmepumpe kan utløse en støtte på inntil 50 000 kr
 • Biokjel inntil 45 000
 • Bio-ovn med vannkappe støtte inntil kr 30 000
  Kilde: enova.no

Ved å velge en oljefri oppvarmingsløsning vil du mer effektivt varme opp boligen din. (Foto: iStockphoto.com).