Enkle tiltak mot radon kan redde liv

Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Her i landet anslås radon å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall i året. Boligmentorens samarbeidspartner Radonkjeden har nyttige råd.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no
Foto: Radonkjeden – post@radonkjeden.no

Radonkjeden opplever at stadig flere ønsker å måle radonnivået, og forteller at folk er mer bevisste rundt denne usynlige faren. Det er i tillegg lovpålagt å dokumentere radonnivåer under grenseverdien i alle utleieleiligheter. Det er rett og slett ikke lov til å leie ut en leilighet uten å bevise at den ikke er full av giftige gasser.
– Det er en svært helseskadelig gass, som du verken kan lukte eller se. Det er viktig at flere får vite hva slags tiltak som kan få ned nivået av radon, og at det ikke er så dyrt som mange frykter, forteller Morten Fredriksen i Radonkjeden.

Radonkart
En mulighet til å finne ut om du bor i et område som har generell radonrisiko, er å studere detaljerte radonkart, som kommunene kan hjelpe deg med. Men du kan også finne de selv. Norges geologiske undersøkelser har i samarbeid med Statens strålevern laget såkalte aktsomhetskart for å vise hvilke områder som er spesielt utsatt. Disse kartene kan du finne her:

På kartet kan du zoome inn på et område du er nysgjerrig på. Foreløpig fungerer dette kartet best for Østlandet, men i løpet av året skal det publiseres ett nytt kart som tar for seg hele Norge.
– Det er også viktig å være klar over at det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen, og derfor er dette kartet mest nyttig for arealplanlegging. Nivået kan være vidt forskjellig fra ditt hus til naboens hus. Den eneste måten å vite sikkert at du har lave nivåer er å måle – det er billig og kan gjøre selv med to til fire sporfilmer. Det er derfor ingen grunn til ikke å gjøre det, råder Morten Fredriksen.

Statens strålevern sier følgende om radonnivåer:

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Forskjellige nivå
Radon bør måles i vinterhalvåret, for da er konsentrasjonen av radon høyest. Anbefalt verdi er under 100 Bq/m3. Radonkjeden har nylig utbedret et stort borettslag med småhusbebyggelse i Oslo, hvor flere av husene hadde for høye verdier.
– Mange borettslag strever med høye radonnivåer. Flere har oppdaget dette etter at radonoppfølging ble en del av HMS-arbeidet i alle boligselskaper. Vi har nylig utbedret et stort borettslag med småhusbebyggelse i Oslo, hvor flere av boligene hadde høye nivåer. Her ønsket borettslaget å iverksette et pilotprosjekt for å vise beboerne at resultatene ble tilfredsstillende.

Radonkjeden har nylig utbedret et stort borettslag med småhusbebyggelse i Oslo, hvor flere av husene hadde for høye verdier.

Radonkjeden har nylig utbedret et stort borettslag med småhusbebyggelse i Oslo, hvor flere av husene hadde for høye verdier.

Borettslaget, som ligger mellom to «hot-soner», har over 200 boliger. Radonkjeden satte i gang et pilotprosjekt med fem av boligene som trengte tiltak. Det var mange som trengte større eller mindre tiltak, og totalt 44 har utført det.
– Pilotprosjektet viste at vi kunne levere varene til prisen vi lovet, og samtidig ble beboerne trygge på at tiltakene ga effekt. Måling med sporfilm har vist god effekt etter at blant annet radonbrønner er installert, forteller Fredriksen.

For det meste har de utført to typer tiltak i borettslaget.
-Alle husene er like, men det er forskjell på hvordan de er plassert i terrenget, som har avgjort om vi har valgt radonbrønn eller radonsug. Husene med krypkjeller, har radonsug. Hus med plate på mark har fått radonbrønn båret ned i gulvet. Dette er begge gode tiltak med så å si lik effekt, forteller Morten i Radonkjeden.
-Vi mangler måleresultater på de nyeste installerte radonbrønnene- sugene, men som vanlig forventer vi gode resultater på de fleste, sier han videre.

Radonbrønn eller radonsug
Radonbrønn eller – sug er ifølge Radonkjeden de tryggeste måtene å få ned høye verdier på.
– Disse tiltakene leder radongassen bort før den kommer inn i huset. Andre tiltak hvor gassen tynnes ut er mindre sikkert og vanskeligere å garantere noe stor effekt av. Dette kan blant annet være tetting av sprekker mot grunnen, bedre lufting, installere flere luftventiler etc., for å tynne ut gassen. Her vil det variere litt fra bygg til bygg hva som er mest hensiktsmessig, men undertrykksløsninger med Radonbrønn og radonsug er generelt mest effektivt, med minst 85 prosent suksessrate på verdensbasis.

Flere frykter at dette er veldig dyrt, og det overrasker derfor flere hvor billig det faktisk er å utbedre et hus med radontiltak. Kanskje har noen forestilt seg at det skal være like kostbart og upraktisk som ved en større vannlekkasje, eller et råteproblem.
– Med gode fagfolk kan det ofte løses i løpet av en dag og koste vesentlig mindre enn et omfattende råteproblem. Et tiltak i form av et radonsug eller radonbrønn vil ofte koste under 40 000 kroner, forteller Morten Fredriksen.

Radonmåling og boligsalgsrapport
Mange takstingeniører har tatt i bruk obligatorisk tilstandsrapport, og det betyr at det er blitt strengere vedrørende radon.
– Boligeiere kan nok forvente å få dårligere tilstandsgrad hvis de mangler måling, eller ved påvist høye verdier, uten å ha gjort noe. God tilstandsgrad er forbeholdt de som har målt radon og de som har fått bukt med problemet, sier Morten, og fortsetter:
– Det betyr at boligeiere i mange tilfeller kan tape større beløp ved et salg, enn det koster å utbedre. I tillegg vil det skape usikkerhet hos en potensiell boligkjøper. Det har også skjedd at meglere sier til de som skal selge, at de bare kan glemme å selge før de har utbedret radonproblemet. Den nye boligsalgsrapporten forventes å komme i løpet av året, sier Radonkjeden.

Fakta:

En radonbrønn krever liten plass. Her er komponentene installert inne i et skap.

En radonbrønn krever liten plass. Her er komponentene installert inne i et skap.

Fakta om radonbrønn

  • Består av et brønnrør som går ned i bakken, en vifte, lyddemper, rør og luftavkast.
  • Gjøres av fagfolk
  • Bruker lite strøm
  • Bruker liten plass – omtrent som et sikringsskap
  • Påvirker ikke eksisterende ventilasjon
  • Installeres i uinnredet rom i kjeller, men kan også bygges inn i f.eks. et klesskap.

Fakta om radonsug:

  • Brukes når boligen har krypkjeller
  • Gjøres av fagfolk
  • Radonsugets vifte settes i krypkjeller

:


MEDLEMSTILBUD BOLIGMENTOREN:

Hovedkontoret til Radonkjeden er i Oslo hvor daglig leder Karsten A. Fredriksen, markedskoordinator Morten Fredriksen og salgsdirektør Helge Jakobsen holder til. (Foto: Helene Aarnes).

Hovedkontoret til Radonkjeden er i Oslo hvor daglig leder Karsten A. Fredriksen, markedskoordinator Morten Fredriksen og salgsdirektør Helge Jakobsen holder til. (Foto: Helene Aarnes).

Radonkjeden er en nasjonal tilbyder av radontjenester og jobber med private boliger, kommuner, borettslag og næringseiendom i hele landet. Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Radonkjedens tjenester.

Vil du være forberedt til målesesongen som starter i oktober? Bestill sporfilm til medlemsrabatt i dag.

Du kan bestille sporfilmer i skjema nederst på Radonkjedens nettside: radonkjeden.no/produkter/
Du kan også ta kontakt med oss på – post@radonkjeden.no
Husk å oppgi BoligMentorens medlemsnummer og få 20 prosent rabatt.

Trenger du tiltak?
Du kan bestille befaring for egnet tiltak i skjema på vår nettside: radonkjeden.no/produkter/
Husk å oppgi BoligMentorens medlemsnummer og få 20 prosent rabatt.
Du vil også få 5 prosent rabatt på tiltaket.

Les mer om radon her: http://radonkjeden.no/radon/

Gratis råd og veiledning: 222 86 136 og post@radonkjeden.no

Les mer på: radonkjeden.no