ekskludert fra tilskuddsordningen
Enova er et statlig foretak med formål om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser og å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Men leiemarkedet er ekskludert fra tilskuddsordningen.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Enova gir blant annet støtte husholdninger som gjennomfører bestemte energieffektiviseringstiltak. Men leiemarkedet, som utgjør en fjerdedel av husholdningene, nærmere én million mennesker, holdes utenfor denne tilskuddsordningen.

Argumentet for å ekskludere leiemarkedet fra tilskuddsordningen, er at utleie av bolig er en form for næringsaktivitet. Samtidig delte Enova ut over fire milliarder kroner til ulike tiltak i næringslivet i 2021.

Leiemarkedet for bolig består i hovedsak av private husholdninger, som ofte betaler strøm i tillegg til husleie. De som leier har jevnt over dårligere bostandard, og er oftere plaget av fukt og råte enn de som bor i egen bolig.

Ved å åpne for støtte til leiemarkedet, vil økt standard og komfort, samt redusert strømforbruk bidra til et bedre alternativ for de som ikke eier egen bolig.

Det er ingen grunn til å tro at leietakere og utleiere ikke er like interessert som alle andre i å spare strøm og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Leiemarkedet har et stort potensial for energieffektivisering. Vi kan ikke tillate oss å ekskludere nærmere en million nordmenn fra vår felles dugnad, det må tilrettelegges for at alle kan bidra.

For mer fakta, les SSB sin Statistikk for leiemarkedet

Kanskje du også liker disse
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Energitiltak hjemme
Stabel med ved og vedovn med fyr.