Nå er sesongen for å måle radon i hjemmet ditt. Vår samarbeidspartner Unirad (tildigere Radonkjeden) tilbyr måling, rådgivning og radontiltak. Hos selskapet ser de en økt trend ved at stadig flere har kjøpt elektroniske målere for å ha kontroll på radonverdiene sine.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

– Jeg synes det er positivt at flere måler og dermed oppdager at de kan redusere sin og familiens lungekreftrisiko gjennom å gjøre tiltak mot radon, sier Per Nilsson, daglig leder i Unirad.

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av radon i inneluft. Unirad forteller de stadig får henvendelser fra folk som ønsker å måle radonnivået, og de ønsker å få mer bevissthet rundt denne usynlige faren.

– Det er en svært helseskadelig gass, som du verken kan lukte eller se. Det er umulig å forutsi hvilke boliger som har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. Det gjelder også om du bor i en ny bolig som har radonbeskyttelse, et krav det er for alle hus som bygges i dag, forteller Per Nilsson.

– I tillegg er det viktig at flere får vite hva slags tiltak som kan få ned nivået av radon, og at det ikke er så dyrt som mange frykter, sier han videre.

Konsekvensene kan bli store hvis du unnlater å måle radon i boligen eller utleieboligen. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Mål i vinterhalvåret

Radon bør måles i vinterhalvåret, for da er konsentrasjonen av radon høyest. For å få en mest mulig korrekt måling, tar det 2-3 måneder. Du bør minimum måle i to oppholdsrom i boligen. Radonkonsentrasjonen varierer mye og den lange måleperioden må til for at resultatene skal bli sikre nok. Har du to etasjer, mål i hver etasje. Hvis du har en større bolig eller utleieenhet, bør du måle i flere rom. Oppholdsrom er stue, barnerom og soverom.

For blokker må det måles i første og andre etasje i tillegg til eventuelle oppholdsrom i kjeller eller sokkeletasje. For terrasseleiligheter anbefales det at det måles i etasjer med bakkekontakt, og etasjen over. Med bakkekontakt menes både bakken under og terrengkontakt, for eksempel i bakkant av bygget.

– I blokk eller bygård er sannsynligheten for store radonkonsentrasjoner i etasjer høyere enn tredje etasje normalt veldig liten. Men er du usikker, så foreta en måling, sier Per Nilsson.

Anbefalt verdi er under 100 Bq/m3. Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Unirad ser en økt trend ved at stadig flere har kjøpt elektroniske målere for å ha kontroll på radonverdiene sine. (Foto: Radonkjeden).

Elektroniske målere

Nilsson forteller de opplever at radoninstrumenter begynner å bli allemannseie. Han vil likevel advare mot billige instrumenter på markedet, ikke alle er like gode.

– Vi har testet mange instrumenter både i felt og laboratorium, sier Nilsson.

– Dette har gitt oss godt grunnlag for å råde kunder i valg av målemetode og utstyr, fortsetter han.

Ved bruk av elektroniske instrumenter, er det spesielt viktig å gjøre en riktig tolkning av resultatene. Derfor tilbyr Unirad rådgiving på post@unirad.no til kunder som har målt/skal måle med elektronisk instrument, slik at de ikke setter i gang med feil tiltak eller motsatt, at de lar være gjøre nødvendig tiltak på grunn av feil tolking av resultatene. Det er f.eks. vanlig at det kan være perioder med lave radonverdier, spesielt i sommerhalvåret.

Kalibrer instrumentet

Alle elektroniske måleinstrumenter bør kalibreres med jevne mellomrom. Ofte koster det mer enn instrumentet i seg selv.

– Noen påstår at instrumentene er selvkalibrerende. Dette er tull, sier Nilsson.

Det er iboende ustabilitet i alle slike instrumenter, selv de dyreste. Dessuten kan feil oppstå. Nilsson har likevel ett tips: Instrumentet kan enkelt kontrolleres ved å bestille en sporfilm som det sammenliknes med. Her kan Boligmentorens kunder benytte rabattkoden BM22 i nettbutikken: www.unirad.no.

Medlemsrabatt på måling:

BoligMentoren samarbeider med Unirad (tidligere Radonkjeden). De har levert målinger og tiltak i hele Norge i 10 år, og gjort flere enn 2000 boliger radontrygge. Det er lovpålagt å måle radonverdiene i utleieboliger. Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret og tar to måneder.

Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Unirads radonmåling til hjemmebruk. Bestill sporfilm til 20 prosents medlemsrabatt i dag.

Bestill på unirad.no.

Rabattkode BM22

Rabatt på befaring:

Har du allerede målt høye radonnivåer, gjør vi befaring for å finne egnet tiltak.

Kontakt oss for gratis befaring/rådgiving som medlemsrabatt på

post@unirad.no eller ring oss på 222 86 136.

Oppgi medlemskap i BoligMentoren

Rabatt på tiltak:

Vi tilpasser tiltak etter behov, ring oss for å få gode råd til å velge. Som medlem av BoligMentoren vil du få 10 prosent rabatt på veiledende pris på nødvendig tiltak.

Oppgi medlemskap i BoligMentoren

Unirad har landsdekkende gratis rådgivning på tlf: 222 86 136 eller post@unirad.no.

Kanskje du også liker disse
Egenberedskap
Oppussing på budsjett. (Ill. foto: Shutterstock).
Sommer er innbruddstid. Det finnes i dag ringeklokker med video, innendørs og utendørskamera som varsler ved besøk eller uventede bevegelser. (Begge foto: Tryg Forsikring).
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).