vedlikehold på hytta

Elektrisk vedlikehold på hytta

Er det elektriske anlegget på hytta tilpasset dagens bruk? Hvis el anlegget er like gammelt som hytta er det på høy tid å ta en titt i sikringsskapet, råder Nelfo. Her er flere tips til hva du bør se etter i sommer.

Tekst: redaksjonen – post@boligmentoren.no

Noen hytter som ble bygget på 60-, 70- og 80-tallet har fortsatt det originale elektriske anlegget. Hvis du ser sorte eller brune områder i sikringsskapet er det på høy tid å få gjennomført en el-kontroll.

– Da bør man få en fagmann til å kontrollere det elektriske anlegget, sier Jon-Steinar S. Hanstad, teknisk direktør i Nelfo, i en pressemelding.

La en fagmann sjekke det elektriske anlegget på hytta.
(Ill. foto: iStockphoto.com).

Han understreker at vi bruker langt mer elektrisk utstyr i dag, enn vi gjorde da hytta ble bygd. I dag lader vi for eksempel elbiler, mobiltelefoner og lager mat på induksjonstopp, noe vi ikke gjorde for bare noen år siden.

– Elektriske anlegg er laget for å dekke bruken på det tidspunktet de er installert. Hvis bruken er vesentlig endret trenger anlegget en el-kontroll og eventuelt tilpasninger, sier Hanstad.

Teknisk levetid

Mange har kanskje opplevd at sikringen går hyppig på hytta. Det er kjedelig, men sikringen skal gå når det har oppstått en feil eller kursen blir overbelastet.

– Sikringene går for at det ikke skal bli skader på mennesker, dyr eller eiendom, så se på det som et tegn på at noe bør gjøres. Endret bruk krever endringer i anlegget.

– Og det er dyrt?

– Alle installasjoner i en bolig eller hytte har en teknisk levetid, for et elektrisk anlegg snakker vi ofte om 25 til 30 år. Denne levetiden avhenger igjen av hvilket vedlikehold du har utført i perioden. Hvis du ikke koster på deg vedlikehold av det elektriske anlegget, kan det bli en høy pris å betale ved en brann eller total utbedring av anlegget.

– De fleste som har båt på hytta vet at det lønner seg å kjøre ferskvann og litt frostvæske på motoren før opplag. Hvis du ikke gjør det, får det konsekvenser på sikt. Utfordringen når det gjelder strøm er at den ikke kan sees, og dermed blir det vanskeligere å se at vedlikeholdet trengs. Alle eiere av eldre hytter bør få gjennomført en el-kontroll av det elektriske anlegget sitt, sier Hanstad, i pressemeldingen.

Han anbefaler også at man investerer i et overspenningsvern som reduserer skadene ved et eventuelt lynnedslag.

Åtte ting du kan sjekke selv:
  1. Du bør ta en sjekk av sikringsskapet, stikkontakter og støpsler for varmgang. Ser du sorte eller, brunsvidde merker etc., så må du kontakte en elektroinstallatør. Husk kun å bruke en elektroinstallatør som er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Denne informasjonen finner du på dsb.no.
  2. Er det nok stikkontakter på hytta, eller må du ofte bruke skjøteledninger? Kontakt din lokale elektroinstallatør og få inn flere stikkontakter. Det reduserer brannfaren.
  3. Bruk kun fastmonterte varmeovner, evt. varmekabler. Pass på at det ikke er noe som tildekker ovnene og at det er god avstand til møbler.
  4. Ikke ta med gamle elektriske produkter på hytta.
  5. Når du forlater hytta etter ferien, så pass på at det ikke står på noen løse ovner, vifteovner, oljefylte ovner o.l.
  6. Sett heller ikke på oppvaskmaskinen når du drar hjem, selv om det er kjekt at oppvasken er ferdig til neste gang du kommer. Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler utpeker seg i brannstatistikken som de mest utsatte, og bør kun kjøres mens du er våken og hjemme.
  7. Sjekk at overspenningsvernet ikke har endret farge på indikatoren. Hvis fargen er endret må overspenningsvernet byttes.
  8. Sjekk røykvarsleren med en gang du kommer på hytta, ved å trykke på testknappen.