Ekstern styreleder i borettslag og sameier

Tradisjonelt velger et borettslag eller sameie sitt styre og sin styreleder blant sine beboere, noe som gjør at både interesse og kompetanse for å inneha disse vervene varierer. Stadig flere velger seg derfor en ekstern, profesjonell styreleder.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Å velge en ekstern styreleder vil kanskje koste noe mer, men ikke så mye man skulle tro, for styrehonorar må sameiet eller borettslaget uansett ut med.

Magnus Babsvik, daglig leder i Solibo AS. (Foto: Solibo AS).

– I tillegg får de profesjonalitet og kompetanse med på kjøpet, og spisskompetanse på borettslagsloven, eierseksjonsloven, økonomi eller drift og vedlikehold i retur.

Det forteller Magnus Babsvik, daglig leder i Solibo AS, et autorisert regnskapsførerselskap som spesialiserer seg på forvaltning av borettslag og sameier. De tilbyr også hjelp til å finne profesjonelle styreledere.

– Årsaken til at mange styrer ønsker seg en ekstern styreleder er flere, og varierer fra interne konflikter til ønsket om å få mer kompetanse inn i styret. I bunn og grunn er det tre hovedårsaker til at det ønskes en ekstern styreleder.

 1. Kapasitet

  – At ingen av eierne i sameiet eller borettslaget har tid til å ta på seg dette vervet. Det kan være stressende med et styreverv på toppen av full jobb, henting i barnehage og kjøring av barn til fotballtrening. Da kan en profesjonell styreleder som har dette som en heltidsjobb være en bedre løsning. Det er også enklere for noen som har dette som sin fulltidsjobb å møte leverandører og gjennomføre befaringer på dagtid, enn for noen som må avspasere sin dagjobb for å få til dette.

 2. Objektivitet

  – Det kan være konflikt eller uenigheter. Spesielt i små borettslag og sameier kan konflikten komme veldig tett på. Dette kan det være enklere å håndtere for en ekstern styreleder som er helt nøytral og ikke møter på partene i konflikten rett utenfor egen leilighetsdør. En ekstern, profesjonell styreleder har heller ingen egeninteresse i andre saker, men forholder seg helt objektivt til den faktiske realiteten når det gjelder behov for å gjøre vedlikehold og styring av økonomien.

 3. Kompetanse

  – Som styreleder bør man kunne litt om mye; juss, økonomi, byggteknikk og ledelse. I mange styrer har man denne kompetansen, men det varierer hvilken kompetanse man har tilgang på blant sine beboere. Med en ekstern, profesjonell styreleder er man sikker på at man har den kompetansen man trenger i styret til enhver tid.

Bistår fra a til å

Hva kan dere bistå med når det gjelder arbeidet med å finne «riktig» styreleder til sameier og borettslag?

– Det viktigste vi gjør er å kvalitetssikre at styrelederen har den nødvendige kompetansen, riktige personlige egenskaper og kapasitet til å utføre oppdraget på en god måte. Resultatet av det arbeidet vi gjør med kvalitetssikring er at en ekstern styreleder er både en god og trygg løsning.

Han forteller videre at Solibo har 100 prosent fornøydhetsgaranti. For dem er det viktig at styrets sammensetning blir riktig for sameiene og borettslagene, og at styrelederen passer inn.

– Styreledere vi kan tilby har bred kompetanse og erfaring med styreverv i borettslag og sameier, og kan bistå med det meste sameier og borettslag skulle ha behov for, sier han.

Som medlem hos BoligMentoren får du gode fordeler hos Solibo. Les mer om det her: https://boligmentoren.no/medlemsfordeler/solibo/

Økende behov

Det er både små og store borettslag/sameier som ønsker seg en ekstern styreleder, alt fra to-tre enheter til flere 100. Det er ingen overvekt av det ene eller det andre. Magnus Babsvik forteller at de merker det vokser frem et behov fra alle kanter.

-Det virker som at det blir vanligere og vanligere å ønske en profesjonell, ekstern styreleder. Det er stadig flere som tar kontakt med oss. For å sørge for at vi har nok kapasitet til å kurse, utdanne og kvalitetssikre det volumet av eksterne styreledere som forespørres har vi ansatt en person til å arbeide med styrekompetanse på fulltid fra nyåret, forteller Babsvik.

-Vi er stadig på utkikk etter profesjonelle styreledere som ønsker å jobbe med dette på heltid eller deltid, så om dette høres interessant ut er det bare å ta kontakt med oss for en prat om hvilke muligheter som finnes, sier han videre.

Ny yrkesgruppe

Hvordan rekrutterer dere personer som egner seg til å være styreledere, og hvilke krav stiller dere til disse?

-Dette er en ny yrkesgruppe som vokser frem. Solibo har derfor en oppsøkende tilnærming, og gjør rekruttering gjennom headhunting og oppfordring om å søke på alle tilgjengelige kanaler. Så langt har vi både funnet gode kandidater gjennom eget nettverk, og at kandidater som ønsker å jobbe profesjonelt med styreledelse har tatt kontakt selv. Babsvik forteller videre at de har visse krav til de som ønsker jobb som ekstern styreleder:

Krav til profesjonell, ekstern styreleder:
 1. Verdier og holdninger: De skal forvalte store verdier i folk sitt hjem. Det er viktig at beboerne er trygge på at den eksterne styrelederen gjør en god jobb.
 2. Personlige egenskaper: Det er viktig med lederegenskaper, planmessighet og ansvarsbevissthet, handlekraft og gode samarbeidsevner.
 3. Kompetanse: Solibo ønsker å rekruttere profesjonelle, eksterne styreledere fra hele samfunnets bredde og dybde for å motvirke at denne yrkesgruppen som vokser frem blir for homogen og lite mangfoldig.Det er derfor ingen formalkrav til kompetanse, og Solibo tilfører den nødvendige kompetansen innenfor juss, økonomi, bygg og ledelse gjennom kursing og opplæring.
Erfaringsdatabase og nettverk

Utover å rekruttere, kurse og kvalitetssikre styreledere tilrettelegger Solibo for erfaringsutveksling styrelederne imellom, slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer.

-Vi samler alle erfaringer styrelederne gjør og deler dem med alle i nettverket gjennom en felles erfaringsdatabase. Dermed kan man si at sameiet eller borettslaget får tilgang på en kollektiv kompetanse som strekker seg langt utover hva en enkelt styreleder besitter alene, forklarer Babsvik.

Som profesjonell, ekstern styreleder er man mye på farten mellom de ulike borettslag og sameier man arbeider med, og har ikke en fast arbeidsplass å gå til hvor man møter kolleger. Derfor tenker Solibo det er viktig å skape en arena hvor de som har dette som et yrke kan møtes og utveksle erfaringer.

-Om dere av ulike årsaker har behov for en profesjonell, ekstern styreleder, eller om du er nysgjerrig på å ha dette som en fulltidsjobb eller bi-inntekt, er det bare å ta kontakt med oss for en hyggelig prat, avslutter Babsvik.

FAKTA OM SOLIBO:
 • Solibo AS er et autorisert regnskapsførerselskap som spesialiserer seg på forvaltning av borettslag og sameier. Solibo ble stiftet i 2018, og er dermed en relativt ny utfordrer i markedet.
 • De har et langsiktig perspektiv, med en målsetning om å være den utvilsomt foretrukne samarbeidspartneren for alle borettslag og sameier.
 • Det er i dag over 1 100 selskap i Norge som forvalter ett eller flere boligselskap. Solibo er blant de 50 største. De forventer å være blant de 30 største innen 2021 er over.
 • Solibo er størst i landet på formidling av styreledere til sameier og borettslag.
For mer informasjon:

solibo.no eller e-post: styreledelse@solibo.no