eiendomsskatten
Dagens skattenivå for boligeiere er på et historisk høyt nivå. Stadig stigende boligpriser har medført store kostnader til formue- og eiendomsskatt for alminnelige huseiere. Formuesskatten tar hensyn til skatteyters totale formue, men det gjør ikke eiendomsskatten.

Kronikk: Ole Christian Juriks – juridisk rådgiver BoligMentoren – post@boligmentoren.no

Denne høsten er særlig grunn til å minne om at eiendomsskatten ikke tar hensyn til betalingsevne. Den rammer særlig unge i etableringsfasen som allerede har store utgifter på boligen sin, og liten eller ingen egenkapital. Fremover vil mange få en merkbart svekket økonomi som følge av høye strøm- og drivstoffpriser og stigende rente.

I tillegg er det slik at kommunen selv bestemmer hvem i den enkelte kommune som skal betale denne skatten. Dette innebærer at det er svært ulike regler fra kommune til kommune om hvor mye den enkelte huseier betaler i eiendomsskatt.

Mange store og små kommuner kan med fordel se hen til Oslo, hvor bunnfradraget er på fire millioner kroner per selvstendige boenhet. Dette gir eiendomsskatten i Oslo en noe mer moderat og sosial profil.

BoligMentoren ser med skepsis på en utvikling hvor stadig flere tar opp forbrukslån for å finansiere egenkapitalkravet ved kjøp av bolig, samtidig som trenden er at kommunene går i retning av å hente større inntekter ved bruk av eiendomsskatt.

Landets boligeiere går en hard høst i møte og vi oppfordrer nasjonale og lokale folkevalgte til å vise moderasjon. Eiendomsskatten er en usosial og vilkårlig skatt som bør fjernes i sin helhet.

Bli medlem i dag og hjelp oss i arbeidet med å redusere skattetrykket for landets boligeiere.

Kanskje du også liker disse
Skatt utleie (Foto: iStock.com).
blancoskjøte