eiendomsskatten
Dagens skattenivå for boligeiere er på et historisk høyt nivå. Stadig stigende boligpriser har medført store kostnader til formue- og eiendomsskatt for alminnelige huseiere. Formuesskatten tar hensyn til skatteyters totale formue, men det gjør ikke eiendomsskatten.

Kronikk: Ole Christian Juriks – juridisk rådgiver BoligMentoren – post@boligmentoren.no

Denne høsten er særlig grunn til å minne om at eiendomsskatten ikke tar hensyn til betalingsevne. Den rammer særlig unge i etableringsfasen som allerede har store utgifter på boligen sin, og liten eller ingen egenkapital. Fremover vil mange få en merkbart svekket økonomi som følge av høye strøm- og drivstoffpriser og stigende rente.

I tillegg er det slik at kommunen selv bestemmer hvem i den enkelte kommune som skal betale denne skatten. Dette innebærer at det er svært ulike regler fra kommune til kommune om hvor mye den enkelte huseier betaler i eiendomsskatt.

Mange store og små kommuner kan med fordel se hen til Oslo, hvor bunnfradraget er på fire millioner kroner per selvstendige boenhet. Dette gir eiendomsskatten i Oslo en noe mer moderat og sosial profil.

BoligMentoren ser med skepsis på en utvikling hvor stadig flere tar opp forbrukslån for å finansiere egenkapitalkravet ved kjøp av bolig, samtidig som trenden er at kommunene går i retning av å hente større inntekter ved bruk av eiendomsskatt.

Landets boligeiere går en hard høst i møte og vi oppfordrer nasjonale og lokale folkevalgte til å vise moderasjon. Eiendomsskatten er en usosial og vilkårlig skatt som bør fjernes i sin helhet.

Bli medlem i dag og hjelp oss i arbeidet med å redusere skattetrykket for landets boligeiere.

Kanskje du også liker disse
Eiendomsskatt iStock.com
Hvordan skatten ved salg av arvet bolig beregnes avhenger av om avdøde kunne solgt boligen skattefritt på dødstidspunktet. (Foto: iStock.com).
Blir hjemmet ditt ødelagt av ras eller flom, og må gjenoppbygges, er det ikke noe krav om at det må bygges en tilsvarende bygning. Naturkatastrofe. (Foto: Ole Christian Juriks).
husleiesituasjon