Eiendom Norge strammer inn på markedsføringen av boliger

Eiendom Norge har vedtatt at salgsoppgaven innen 1. mars skal være ferdig produsert og tilgjengelig når boligen markedsføres. De forventer at dette vil bidra til færre boligtvister i fremtiden. BoligMentoren er positiv til denne endringen.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Eiendom Norge oppfordrer alle eiendomsmeglerforetak til å følge den nye normen, og Christian V. Dreyer, direktør i Eiendom Norge, sier i en pressemelding at forbrukeren som følge av denne endringen vil få enda bedre tid til å lese seg opp på alt om boligen før visning.

– På denne måten kan man stille bedre forberedt før visning, og man vil ha et bedre grunnlag til å vite hva man er villig til å by for boligen og hva man faktisk byr på, sier Dreyer.

Får bedre tid til gjennomgang

BoligMentoren er positiv til denne innstrammingen.

– Kjøp av bolig er den største utgiften vi har og den viktigste handelen vi gjør. Et av de største problemene vi har i boligomsetningen i dag er at kjøpere har svært kort tid til å undersøke boligen på visning, og til å gjennomgå og forstå salgsoppgaven. Det er ikke bare viktig at salgsoppgaven gjennomgås med lupe før bud inngis. Deles salgsoppgaven først ut på visning vil den for de fleste ikke danne grunnlag for en skikkelig undersøkelse av boligen. Har man i forkant brukt tid på å lese prospekt, egenerklæring og eventuell takst, vil man kunne foreta en mer rettet gjennomgang av boligen, og stille kritiske spørsmål til megler og selger, sier talsmann og juridisk rådgiver hos BoligMentoren, Vidar Heimset, og fortsetter:

– At salgsoppgaven skal gjøres tilgjengelig samtidig som markedsføringen av boligen begynner, er derfor et viktig skritt på veien mot en tryggere bolighandel. Vi finner det imidlertid viktig å påpeke at for at denne tilgjengeligheten skal bli en realitet, må salgsoppgaven også enkelt kunne finnes på nett av kjøper, og ikke bare utleveres dersom man kontakter megler, sier Heimset.

Færre tvister

Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer sier at de som bransje må vise at de tar trygghet i bolighandelen på alvor.

– Selv om det er kjøperens ansvar å sette seg inn i det som står i salgsoppgaven, er det viktig at vi legger til rette for at dette kan gjøres så grundig som mulig, sier Dreyer.

Han presiserer at en salgsoppgave er noe man som forbruker bare leser en håndfull ganger i løpet av livet, og at det så ofte som mulig må vektlegges viktigheten av å sette seg grundig inn i salgsoppgaven før man legger inn bud.

– Innholdet i salgsoppgaven er det rettslige grunnlaget for boligkjøpet. Når forbrukeren nå får bedre tid på å lese salgsoppgaven tror vi det vil bidra til færre misforståelser og tvister under bolighandelen, avslutter Dreyer.

BoligMentoren sier at tiltaket med at salgsrapport skal bli ferdig før en bolig blir lagt ut for salg, er positivt. (Ill. foto: iStockphoto.com)