Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).

Regjeringen legger nå til rette for at strømkunder i borettslag, flerboligbygg, sameier og næringsbygg kan dele på egenprodusert strøm. 

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Forskriftsendringene gjør at nettkunder på samme eiendom kan slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, for eksempel med solcellepaneler. Endringene vil tre i kraft 1. oktober 2023.

Plusskunder er de strømabonnementene som produserer og forbruker egenprodusert strøm. Plusskunder betaler ikke nettleie og avgifter for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm. Det er hovedsak eneboliger som omfattes av plusskundeordningen. Ordningen har ikke vært tilrettelagt for bygg med flere strømabonnenter, skriver regjeringen i en pressemelding.

Les pressemelding datert 08.05.2023 fra regjeringen.no 

Det har i lang tid vært etterspurt en ordning som gjør at også borettslag og sameier, med flere kunder på samme gårds- og bruksnummer, kan utnytte tak- og veggflater til å produsere og forbruke egen strøm. Regjeringen har siden i fjor sommer arbeidet med en løsning, som nå er lansert. 

Fornøyde ministre 

– Det er viktig for regjeringa å auke produksjonen av fornybar kraft. Det er aukande interesse for lokal straumproduksjon, og då særleg ved bruk av solceller. Eg er glad for at me no kan leggje betre til rette for dette, seier olje- og energiminister Terje Aasland. 

– Me treng meir kraft. Desse endringane vil gjera det meir attraktivt for burettslag og ein del næringsaktørar å bruka ledig takareal til å produsera eigen energi. Dette er praktisk klimapolitikk, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Trer i kraft til høsten 

Nettselskapene og deres systemleverandører må utvikle, teste og implementere endringer i kundesystemene for å tilpasse seg den nye delingsordningen. Foreslåtte endringer i strømstønadsordningen skal også løses av de samme aktørene, og nettselskapene må gis rimelig tid til å tilpasse sine systemer. Derfor vil endringene først tre i kraft 1. oktober 2023. 

Kanskje du også liker disse
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Energitiltak hjemme
Stabel med ved og vedovn med fyr.