Å delta på dugnad er frivillig. (Foto: iStock.com).

Det er årstiden for dugnader. Men dugnad er frivillig og medfører ingen arbeidsplikt. Dette er det likevel mange som tror.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Det er allment akseptert at felles innsats i felles miljø skaper trivsel til rimelig pris. Mange borettslag, sameier, grendelag, skoler og foreninger har hvert år dugnad, noen ganger flere ganger om året. Som oftest foregår de enten vår eller høst. Kjeller og loft tømmes for skrot, og enkelt vedlikehold og klargjøring av utearealer og fellesarealer gjøres til trivsel for beboere og brukere.

Nyttig – og frivillig

Men hva med dem som ikke har tid, anledning eller rett og slett ikke lyst til å delta?

− Verken i boligaksjeselskaper, borettslag eller i sameier kan det vedtas plikt til å utføre arbeid på dugnad. Poenget med dugnad er i hovedsak å spare utgifter for fellesskapet, sier daglig leder i BoligMentoren, Vidar Heimset.

− Det kan likevel besluttes at arbeid skal utføres. De som ikke deltar kan ikke ilegges bot. Imidlertid vil en god og lovlig fremgangsmåte vil være å fordele kostnadene ved dugnaden etter sameiebrøken, og så gi en kostnadsreduksjon til sameiere som deltar på dugnaden. Dette betyr at i stedet for å sette bort jobben, kan det vedtas at de som ønsker å være med å utføre arbeidet, slipper å betale sin del av kostnadene, sier Heimset.

På denne måten blir alle eiere behandlet likt om de er med på å utføre arbeidet, eller ikke.

Lystbetont og sosialt

Heimset poengterer at først og fremst er det viktig at styret eller dugnadskomiteen tilrettelegger oppgaver for alle. Det er ikke alle som kan rake, klippe kvist, løfte tungt, vaske eller male.

− Det kan ikke stilles store arbeidskrav, noen må også ta seg av kaffekoking, utstyr, vaffelsteking, oppmuntring osv. En viktig del av dugnadsarbeidet er det sosiale, og det må få et positivt tilsnitt og ikke føles som tvang. Det må tenkes lystbetont så terskelen for å møte opp blir lavere. Dugnaden er også et viktig sted for å bli kjent med naboene, spesielt for nye beboere, sier Heimset.

Arbeid som krever spesialkompetanse, skal overlates til noen som kan det. Oppgaver som krever flere dagers arbeid og oppfølgning egner seg normalt ikke som dugnadsarbeid. Det må også settes en realistisk pris på det totale arbeidet som utføres.

− På den måten sikrer man at de som skal betale ikke belastes med mer enn sin andel av verdien av det arbeidet som er utført, ifølge Heimset.

Kanskje du også liker disse
Hva er reglene for kortidsutleie i eierseksjonssameier og borettslag? (Ill. foto: iStock.com).
Nabokonfliktar kan eskalere og bli blodig alvor for dei involverte. (Ill. foto: iStock.com).
Trær iStock
Å delta på dugnad er frivillig. (Foto: iStock.com).
styret