Du kan ha krav på 150 000 i oppussingstilskudd

Regjeringen ønsker at flere huseiere skal oppgradere boligene sine. Nå behøver du bare oppgradere til dagens standard i TEK 10, noe som gjør det lettere for mange å søke om støtte.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Tidligere måtte man oppgradere til passivhus eller lavenergihus for å få støtte, men nå er det nok å oppgradere til dagens standard, sier markedsdirektør Audhilde Kvam i Enova.

Tall fra Prognosesenteret viser at nordmenn pusser vi opp for hele 70 milliarder kroner i året. Disse pengene går ikke nødvendigvis til energieffektivisering.
– Vi ser at mange kunne gjøre mer når de rehabiliterer boligen sin. Det er uheldig at de ikke griper den muligheten, siden det da kanskje er 40 år til neste gang de har samme muligheten, sier Kvam.

Tiltaksplan og rådgiving
Enova råder de som planlegger oppgradering å få laget en tiltaksplan ved hjelp av en energirådgiver. Etter gjennomført oppgradering, vil energirådgiveren rapportere forbedringene i boligens energitilstand, og hvor mye støtten skal være på.
– Etter en slik oppgradering vil du ha et moderne kvalitetshus, som ikke sløser med energi og har et inneklima som gjør boligen god å bo. Samtidig som du gjør en innsats for klimaet, sier markedsdirektøren

– Omfattende grep viktig
Har du gjennomført en oppgradering av boligen i løpet av de siste 18 månedene, kan du ha rett til hele 100 000 kroner. Betingelsen er at oppgraderingen tilfredsstiller kravene i TEK 10, som er statens veiviser for å godkjenne et nytt hus. Fokusområder er vinduer, tykkelse på isolasjon og ventilasjon. Det holder ikke å kun bytte vinduer.
De med større ambisjoner, som vil oppgradere til lavenerginivå eller passivhusnivå, kan få henholdsvis 125 000 kroner og 150 000 kroner i tilskudd. Målet med endringene er å få flere boligrehabiliteringer til å inkludere energioppgradering.
– Målgruppen for støtteordningen er de som uansett har planer om å gjøre omfattende grep med bygningskroppen, slik at de gjennomfører et helhetlig prosjekt.

Les mer her om hvordan du får tilskudd

Markedsdirektør Audhild Kvam og olje- og energiminister Tord Lien hadde gleden av å presentere et forsterket tilbud til norske boligeiere. (Foto: Enova).

Markedsdirektør Audhild Kvam og olje- og energiminister Tord Lien hadde gleden av å presentere et forsterket tilbud til norske boligeiere på Enovakonferansen denne uken. (Foto: Enova).