Droner – ulovlig filming?

Dersom du skal fotografere eller filme fra luften med en drone, trenger du ikke lenger tillatelse av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvis det er i privat regi.

Tekst: John F. Treider –post@boligmentoren.no og Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Fartøyet må være innenfor synsrekkevidde og utenfor restriksjonsområder, som for eksempel militære områder og flyplasser. For eksempel er hele Oslo sentrum flyforbudssone.

Personvernet gjelder på samme måte som ved enhver annen fotografering. Folk filmer som regel sin egen eiendom, og da må de ta det samme hensynet til andre personer som ved enhver annen fotografering.

Innskjerpet regelverk
Ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2016 og regelverket for droner ble innskjerpet. Her er noen av de nye reglene både private og profesjonelle dronepiloter må forholde seg til. Dette gjelder alle slags droner uten fører, så lenge de veier mer enn 250 gram:

  • All flying med droner må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmenheten.
  • Dronen må til enhver tid være god synlig for den som fører den, slik at full kontroll over dronen kan opprettholdes.
  • Flying med droner kan bare skje i dagslys og ikke høyere enn 120 meter over bakken eller vannet.
  • Ikke nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under føreren av fartøyet sin kontroll, med unntak av under start og landing.
  • Ikke fly over eller i nærheten av et område der nødetatene eller forsvaret har en innsats.
  • Ikke nærmere enn fem kilometer fra en flyplass uten tillatelse fra tårnet.

Mer informasjon om reglene kan du finne på NSM sine nettsider – nsm.stat.no