Leieprisøkning etter konsumprisindeks

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI). Det er imidlertid viktig at leieprisøkningen gjennomføres på korrekt måte.

  • Endringen i leien må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter at husleiekontrakten ble inngått eller etter siste leiefastsetting
  • Endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at husleiekontrakten ble inngått eller etter siste leiefastsetting ble satt i verk
  • Leietaker må gis skriftlig varsel med minst en måneds frist før endringen kan settes i verk

Bruk kalkulator hos Statistisk Sentralbyrå

Leien kan ikke økes med mer enn endringen i konsumprisindeksen. Det finnes flere konsumprisindekser, men «Konsumprisindeksen Totalindeks» er den eneste som kan brukes ved leieprisøkning. Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger.

Den enkleste måten å finne nytt korrekt leiebeløp på er ved å benytte KPI-kalkulatoren som finnes på Statistisk Sentralbyrås nettsider.  Kalkulatoren er enkel å bruke. Det eneste som kreves er at man fyller inn dagens husleie, samt måned og år denne husleien ble fastsatt. Kalkulatoren beregner så nytt leiebeløp.

*Som medlem i BoligMentoren får du tilgang til mal for varsel til leietaker om leieprisøkning etter konsumprisindeks.

*Husleiekontrakten til BoligMentoren gir i tillegg god veiledning om leieprisøkning.

Ta gjerne kontakt med oss i BoligMentoren dersom du planlegger å gjennomføre en leieprisøkning og er i tvil om hva du kan kreve eller hva du skal gjøre. 

Les også: Ikke gjør feil ved leieprisøkning.

Bli medlem

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI).