I denne delen av BoligMentorens artikkelarkiv kan du lese flere nyttige saker vi har skrevet om fast eiendom

Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
jul
100-metersbeltet langs sjøen er underlagt et byggeforbud for å ivareta og beskytte strandsonen, et høyt verdsatt naturområde som er under stor utbyggingspress. (Begge ill. foto: Shutterstock).

Bygging i strandsonen

julelys
Åndalsnes illustrasjon ekspropriasjon. (Foto: iStock.com).

Hvem eier hjorten og elgen?

Fra 1. juli legges det bedre til rette for at folk kan bo i mikrohus. (Foto: iStock.com).
Økt friluftsliv innebærer at allemannsretten blir praktisert i større grad.