Hvem eier hjorten og elgen?

Fra 1. juli legges det bedre til rette for at folk kan bo i mikrohus. (Foto: iStock.com).
Økt friluftsliv innebærer at allemannsretten blir praktisert i større grad.
julelys
offentlig infrastruktur
privatmarkedet
jul