Bytter boliglånsbank som aldri før

En av fire boliglånskunder har byttet boliglånsleverandør eller forhandlet seg frem til lavere rente på boliglånet sitt i løpet av det siste året. Det innebærer at anslagsvis 350 000 nordmenn har utnyttet bankkonkurransen det siste året.
– Det er høyere tall enn vi noensinne har sett tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge, i en pressemelding.

Flere utnytter konkurransen
Undersøkelsen som er gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge viser også at ni prosent har byttet bank og 17 prosent har forhandlet seg fram til lavere rente i sin nåværende bank. Dette er mye høyere enn tidligere undersøkelser har vist. I fjor hadde Forbrukerrådet en rapport som viste at 1/3 hadde flyttet eller reforhandlet i løpet av de siste to år.

Fornøyde bankkunder
Hovedgrunnen til at folk ikke bytter bank, er at de er fornøyd med sin eksisterende boliglånsbank, mens hovedgrunnen til å flytte er å få lavere rente, fremgår det av undersøkelsen.
– De fleste bankkundene i Norge er fornøyde med banken sin, men bankkundene er også bevisste forbrukere.  Det er god og lett tilgjengelig informasjon om priser og tilbud fra alle bankene på nettet og andre steder, og folk har oppdaget at det ikke er vanskelig å skifte boliglånsleverandør. Vi må også huske på at det ikke bare er pris forbrukerne er opptatt av. Tilgjengelighet, service og teknologi er også elementer bankene konkurrerer seg imellom på, og som er viktig for kundene, sier Fåne.