1. mai trådte regelendringen i kraft som gjør det enklere å bygge tilbygg og terrasser. Regelendringen innebærer at du nå kan bygge visse typer tilbygg som er ment for varig opphold uten å søke.

Tekst: Cathrine Sæther – byggstart.no

Til nå har regelen vært at du kunne bygge tilbygg uten å søke så lenge tilbygget var under 15 kvadratmeter og ikke var ment for varig opphold. At tilbygget er egnet for varig opphold utløser ikke lenger automatisk søknadsplikt. Varig opphold vil si at rommet skal brukes aktivt, for eksempel som en stue eller et kjøkken. Rom som ikke er ment for varig opphold vil for eksempel være en bod. Ved regelendringen forblir størrelsesbegrensingen på 15 kvadratmeter den samme. De nye reglene innebærer også at du kan bygge terrasser som er opptil en meter høye uten å søke. Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygd.

Hva er tilbygg?

Før du begynner å bygge, er det viktig å avklare akkurat hva tilbygg er. Tilbygg referer nemlig ikke til enhver form for utvidelse av bolig. Tilbygg betyr spesifikt utvidelse av boligens grunnflate. Enkelt forklart betyr tilbygg at det bygges i bredden.

Betegnelsen må ikke forveksles med påbygg og underbygg, som henholdsvis betyr å utvide i høyden, og å utvide ved å bygge under eksisterende bygningsmasse. Et eksempel på påbygg vil være tak-opplett eller å bygge på en ny etasje, mens underbygg i de fleste tilfeller innebærer å grave ut for å bygge en kjeller. Disse to måtene å utvide boligen på er alltid søknadspliktige, og omfattes ikke av regelendringen. Det er kun tilbygg som etter nærmere regler kan være unntatt søknadsplikt.

Ikke fritt fram

Regelendringen betyr ikke  at det er fritt fram for tilbygg under 15 kvadratmeter. Tilbygget må fortsatt møte en rekke krav for å fritas søknadsplikt. Det må for eksempel være understøttet og kan ikke overstige to etasjer. Du må også undersøke eiendommens utnyttelsesgrad; denne setter grenser for hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. I tillegg må tilbygget stå minst fire meter fra nabogrensen.

Når det gjelder terrasser, må disse være minst en meter fra nabogrensen, og kan ikke strekke seg lenger ut enn fire meter fra ytterveggen. Videre må du gjøre deg kjent med egne regler i din kommune. Alle tiltak må samsvare med blant annet areal-, område- og reguleringsplanen og kommunale vedtekter. Om du ikke er grundig når du undersøker om du slipper søknadsplikt, kan det bli kostbart om det viser seg at du egentlig skulle ha søkt.

Meld til kommunen

Når du ikke søker, har du selv ansvar for at tilbygg og terrasser er i samsvar med relevant regelverk. Det er altså viktig at du undersøker nøye om tilbygget kommer i konflikt med både lokale og nasjonale regelverk. I tillegg må du også alltid melde fra til kommunen om tilbygget eller terrassen du har bygget senest fire uker etter ferdigstillelse.

Fakta:

  • Tilbygg – Du bygger ut i bredden og øker byggets grunnflate. Denne utvidelsen inngår i det nye regelverket og du trenger ikke søke.
  • Påbygg – Du utvider bygget i høyden, f.eks. et tak-utlett – er IKKE unntatt søknadsplikt.
  • Underbygg – Du utvidet under bygget – f.eks. graver ut en kjeller – dette er IKKE unntatt søknadsplikt.
Kanskje du også liker disse
Elektriker jobber iStock.com
En garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen. Du kan f.eks. oppbevare sykler, verktøy, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl. (Foto: Shutterstock).
Bygge om boden iStock.com