Bruk stemmeretten din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Har du bestemt deg for hva du skal velge? 

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Bli medlem

Last ned BoligMentoren 2-2019

BoligMentoren har i forbindelse med kommunestyre og fylkestingsvalget stilt sentrale partier en rekke boligpolitiske spørsmål, som kan hjelpe deg å ta et valg. Svarene publiserte vi i BoligMentoren 2-2019, og du kan laste ned denne utgaven gratis lese alle svarene fra de politiske partiene her. Vi har blant annet spurt dem om hvordan unge lettere kan komme inn på boligmarkedet, hva som er de viktigste boligpolitiske satsningsområdene fremover og hva de mener om tomtefeste. Hvis partienes holdninger på det boligpolitiske området kan ha betydning for hva du skal stemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg, vil du få god hjelp i denne utgavens Tema i BoligMentoren.

Bruk stemmeretten din under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Selv om det er lokalvalg, kommer ofte rikspolitiske saker opp. Slike saker er alltid aktuelle selv om det er valg til kommunestyrer og fylkesting. Av lokale saker partiene i høstens valg, er det spesielt kampen mot bompengene som tar oppmerksomhet. Av andre lokale saker er det også motstand mot å stenge fødeavdelinger og andre forhold ved sykehus, skoler, barnehager og sykehjem. Det er også strid i mange kommuner rundt utbygging i knutepunkter, eiendomsskatt og nedlegging av skoler.

Lokalvalg fra tidligere år viser at de ofte gir en viss pekepinn på partienes oppslutning mot neste stortingsvalg, selv om det i denne valgkampen bør være de lokale sakene og de lokale politikerne som er viktigst. Boligpolitiske spørsmål er, ikke overraskende, langt nede på agendaen også ved årets lokalvalg.

Det er kommunene som i all hovedsak har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av norsk boligpolitikk. De har ansvaret for å skaffe boliger til husstander med svak økonomisk evne, samt å bidra med tilstrekkelig forsyning av byggeklare arealer. Gjennom reguleringsmyndigheten har de ansvaret for å planlegge og å legge til rette for boligbygging.

BoligMentoren er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon, men det betyr ikke at vi er politisk nøytrale. Vi har mange politiske meninger, men vi knytter ikke våre standpunkter til et bestemt parti. Både i styret og blant ansatte finner vi medarbeidere med partipreferanser i alle slags farger, og slik er det trolig blant våre medlemmer også.

Last ned gratis BoligMentoren 2-2019

Bli medlem