Brannfarlige hobbyelektrikere

En fersk undersøkelse InFact har gjennomført for Fjordkraft viser at hver fjerde norske mann over 18 år en eller flere ganger har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker.

Mens hele 25 prosent av mennene i undersøkelsen vedgår å ha brutt forskriftene, er det kun 6 prosent av kvinnene som svarer det samme.
– Først og fremst løper alle disse hobbyelektrikerne en risiko for brann og utgjør dermed en fare både for seg selv og andre. I tillegg risikerer man, om en slik brann skulle oppstå, også en avkorting på forsikringen. Strøm er definitivt noe man bør overlate til fagfolk, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.

20 prosent elektrisk brannårsak
Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skyldes 20 prosent av boligbrannene i Norge feil på det elektriske anlegget, og med rundt 3 000 slike per år er det anslagsvis 600 boligbranner som hvert år skyldes elektriske feil eller mangler, melder NTB.

Tjomsland nevner spotter og varmekabler som eksempler på elektriske installasjoner man ikke skal gjøre selv.
– Begge disse produktene omsettes fullt lovlig i butikkene, men selv om det er lov å kjøpe dem, er det er ikke lov å montere dem selv, advarer hun.
NTB

Hobbyelektrikere er brannfarlige. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Hobbyelektrikere er brannfarlige. (Ill. foto: iStockphoto.com).