Boligtvist? Du er dekket av rettshjelpsforsikringen

Tryg Forsikring har avtale med et landsdekkende nettverk av advokater som kan bistå kundene sine hvis de trenger å benytte rettshjelpforsikringen. Det betyr mer og bedre bistand for deg hvis du skulle havne i en rettslig boligtvist.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Rettshjelp er inkludert i blant annet din hus-, hytte- eller innboforsikring.
– Mange kunder tar kontakt med Tryg for å spørre om hvilken advokat de skulle velge i forbindelse med en tvist. Kunden velger selv hvilken advokat de vil benytte, men de kjenner ikke til hvilke advokater som er gode på akkurat det fagfeltet tvisten gjelder, forklarer skadesjef Emil J. M. Rosseland. Leder for Rettshjelp og Privatansvar i Tryg.

Mange fordeler for kunden

Tryg kan gi råd om fagkompetanse, service og pris hos et landsdekkende nettverk av dyktige advokater. Selskapet har en samarbeidsavtale med 11 advokatkontorer som står til rådighet for Trygs kunder.

Emil Rosseland, leder for Rettshjelp og Privatansvar i Tryg. (Foto: Tryg).

– Ved å benytte seg av dette tilbudet vil kundene være trygg på å få en advokat som har erfaring og kompetanse. Advokaten kontakter dem innen 24 timer, og de får redusert pris og dermed mer advokathjelp innenfor forsikringssummen. Innen kort tid vil de få svar på søknad om rettshjelp, forklarer Rosseland.

Søk rettshjelp hos Tryg

Tryg er klar med et nytt rettshjelpsskjema på tryg.no for kunder og advokater. Kurante søknader vil bli innvilget automatisk med umiddelbart svar. Alle øvrige søknader vil bli prioritert. Du finner skjemaet her:

Bank-ID benyttes ved pålogging. Du vil bli bedt om å identifisere deg, eller den du søker på vegne av, ved å oppgi vedkommendes fødsels- og personnummer. I tillegg vil du bli bedt om å legge ved dokumentasjon som viser at det er en tvist, hva den omhandler og når den oppsto.

Løsningen kan du se en kort presentasjon av her på YouTube: 

Hvis det skulle oppstå spørsmål underveis ved utfyllingen av søknaden, har du mulighet til å chatte med oss.

Lurt med rettshjelpsforsikring

(Ill. foto: iStockphoto.com).

Som boligeier kan det være godt å ha rettshjelpforsikring. Typiske tilfeller der rettshjelpforsikringen kan komme til anvendelse er for eksempel ved tvister knyttet til kjøp og salg av eiendom, ved tvist om mangler ved eiendommen, tvister med leietager, tvist ved oppføring av bygg, tvister med håndverkere og nabotvister. Felles er at tvisten må være knyttet opp mot det som er forsikret, i dette tilfellet boligen din.

Ett unntak er imidlertid i tvist forbindelse med ekspropriasjon. Da er det den som skal ekspropriere som er pliktig til å dekke nødvendige utgifter til juridisk bistand til boligeier.

Forvirrende forsikringer

Mange kunder tar kontakt med Tryg for å spørre om de bør tegne eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring.

– Forholdet mellom disse forsikringene kan være både komplisert og forvirrende og vi hjelper våre kunder med å forstå forskjellen på forsikringene, sier Emil J.M. Rosseland.

– Men har du eierskifteforsikring eller boligkjøperforsikring, kan du ikke bruke rettshjelpforsikringen for den delen av sakskomplekset som faller innenfor dekningsområdet til de to spesialforsikringene. Dette forteller vi selvsagt kundene som tar kontakt med oss, avslutter Rosseland.

Fakta: Rettshjelpforsikring, boligkjøperforsikring og eierskifteforsikring

Rettshjelp er inkludert i blant annet din hus-, hytte- eller innboforsikring.

• Rettshjelpforsikring er blant annet inkludert i din hus-, hytte- eller innboforsikring og dekker utgifter til advokat, sakkyndig og retten hvis du har slike utgifter i forbindelse med en tvist i tilknytning til for eksempel din bolig. I Tryg er forsikringssummen på inntil 100 000 kroner per tvist, og det er egenandel 4000 kroner, og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4000 kroner.

• Boligkjøperforsikring innebærer at forsikringsselskapet ved hjelp av sine egne saksbehandlere eller advokater, behandler mangelsaken for sin kunde mot selger eller eierskifteforsikringsselskapet. Forsikringen er valgfri og kan tegnes ved kjøp av fast eiendom.

• Eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring for selger av fast eiendom for eventuelt mangelansvar han kan pådra seg ved salg av eiendommen. Saksbehandlingen skjer hos forsikringsselskapets egne saksbehandlere eller advokater. Forsikringen dekker altså et eventuelt erstatningsansvar hos selger og eierskifteforsikringsselskapet står selv for saksbehandlingen.