Boligselgerne har fått kalde føtter

Norske boligselgere blir stadig mer usikre om de tør å selge, viser tall fra Norsk Takst. Mange frykter at de vil tape penger.

Tekst: Helene Aarnes– helene@boligmentoren.no

En situasjonsrapport fra landets takstmenn viser at mange boligeiere har begynt å tvile på om de ønsker å gjennomføre et planlagt salg. En betydelig andel frykter tap fordi de er nødt til å selge.

Usikre boligeiere

En situasjonsrapport fra landets takstmenn viser at mange boligeiere har begynt å tvile på om de ønsker å gjennomføre et planlagt salg. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Seks av ti takstmenn sier de ved befaring opplever eksempler på at boligeierne er blitt usikre på om de vil gjennomføre salgsplanene denne våren. Det viser en medlemsundersøkelse fra bransjeorganisasjonen Norsk takst. Drøyt 400 boligtakstmenn har svart.

– 17 prosent av takstmennene rapporterer at mer enn halvparten av selgerne gir uttrykk for slik tvil. Kun 14 prosent oppgir at oppdragsgivers ønske om å selge virker uforandret. Det er med andre ord svært mange som nøler, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

Ifølge Huser er det graden av usikkerhet blant boligeiere som har økt, og som fører til engstelse, ikke en oppfatning om at vi står foran et kraftig prisfall i markedet. Halvparten av takstmennene møter også eiere som frykter å lide store tap, fordi de allerede har kjøpt ny bolig, og er nødt til å selge. 12 prosent svarer at dette gjelder flertallet av selgerne.

Færre boliger takseres

Corona krisen har ført til mindre arbeid for takstmenn. (Foto: Helene Aarnes).

Corona-krisen og strenge smitteverntiltak har ført til at det er mye mindre å gjøre for medlemmene i Norsk takst. 84 prosent opplever at oppdragsmengden har sunket. Halvparten rapporterer at fallet utgjør mer enn 40 prosent. 17 prosent oppgir at de i praksis står uten oppdrag

En tredjedel mener dessuten at oppdragsmengden ser ut til å synke ytterligere i tiden fremover.

– Vanligvis er våren en høysesong i boligomsetningen. Disse svarene kan være en tidlig indikasjon på at utbudet i år blir lavere enn vanlig. Færre takstoppdrag betyr at færre boliger vil bli lagt ut for salg. Vårt håp er at dette kun er en kortsiktig effekt, og at stabiliteten i boligmarkedet vil bestå, sier Are Andenæs Huser.