– Boligprisveksten faller

– Etterspørselen etter bolig, spesielt i storbyene, er fortsatt svært stor, mens markedene i de fleste andre regionene i landet er mer balansert.

Boligprisene steg med 0,7 prosent i mars 2015. Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene 0,1 prosent høyere enn forrige måned, og er nå nå 7,9 prosent høyere enn for ett år siden.

– Trenden med mer moderat boligprisvekst ble forsterket i mars måned, der prisene utviklet seg nærmest flatt korrigert for sesongvariasjoner. Den samme trenden forventer vi i tiden fremover når antall boliger for salg antas å øke. Trendskiftet i boligprisutviklingen vises også gjennom at 12 måneders veksten faller, noe vi forventer vil fortsette utover i 2015, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Det ble solgt 8 658 boliger i mars, en økning på 18,7 prosent sammenlignet med mars 2014. Hittil i 2015 er det solgt 21 809 boliger, 13,2 prosent flere enn i 2014.

Påsken årsak til nedgang

Ved utgangen av mars var det 10 229 boliger til salgs på Finn.no, mot 12 928 i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 20,9 prosent. En viktig årsak til nedgangen er at måletidspunktet denne gang var i påsken. Antall boliger til salgs antas å øke som normalt i løpet av april og inn i mai. Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i Norge i mars, i tilsvarende periode i 2014 tok det 40 dager.

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en mars måned, og med solid margin registrerer vi en rekordomsetning av bruktboliger så langt i 2015. Etterspørselen etter bolig, spesielt i storbyene, er svært stor, mens markedene i de fleste andre regionene i landet er mer balansert, sier Dreyer.

Alle regioner har en positiv 12 måneders vekst, og Tromsø skiller seg fortsatt ut med en vekst på 15,0 prosent siste 12 måneder. Av andre byer er det Oslo og Bergen som har den sterkeste 12 måneders veksten med henholdsvis 11,1 og 10,1 prosent. Svakest 12 måneders vekst blant byene finner vi i Sandnes og Stavanger med henholdsvis 1,2 og 1,5 prosent.