BOLIGPOLITIKK

Vårt overordnede mål er å arbeide for at hver enkelt borger skal kunne bo i et godt miljø med trygghet for seg selv og familien.

Vi vil jobbe for en gunstig boligfinansiering, spesielt for unge i etableringsfasen.

Vi vil arbeide for å få en god balanse mellom utleier og leietaker.

Vi vil jobbe for å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig, og at andre avgifter knyttet til boligkjøpet skal tilsvare de faktiske kostnadene.

Vi vil at eiendomsskatten skal fjernes.

Vi ønsker fjerning av formueskatten på verdien av egen bolig.

Vi vil arbeide for huseiers disposisjons- og råderett over egen eiendom.

Vi vil at flest mulig skal så tidlig som mulig få eie sin egen bolig.