Boligpolitikk

• Vårt overordnede mål er å arbeide for at hver enkelt borger skal kunne bo i et godt miljø med trygghet for seg selv og familien.
• Vi vil jobbe for en gunstig boligfinansiering, spesielt for unge i etableringsfasen.
• Vi vil arbeide for å få en god balanse mellom utleier og leietaker.
• Vi vil jobbe for å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig, og at andre avgifter knyttet til boligkjøpet skal tilsvare de faktiske kostnadene.
• Vi vil at eiendomsskatten skal fjernes.
• Vi ønsker fjerning av formueskatten på verdien av egen bolig.
• Vi vil arbeide for huseiers disposisjons- og råderett over egen eiendom.
• Vi vil at flest mulig skal så tidlig som mulig få eie sin egen bolig.