BoligMentorens kommentar til regjeringens boligstrategi

Det var knyttet stor spenning til rapporten «Strategi for boligmarkedet» da regjeringen la den frem tidligere denne uken, etter at Finanstilsynet kom med forslag til tiltak for å dempe boligpris- og gjeldsvekst hos husholdningene. Her er BoligMentorens kommentarer til noen av punktene i strategien.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– For det første er det positivt at regjeringen har utarbeidet en strategi for å gjøre det lettere å bygge nok boliger til å møte den sterkt økende befolkningen. Det BoligMentoren reagerer på er at det er mange tiltak hvor ulike departement er ansvarlige. Dette kan gjøre at det blir uklart hvem som har hovedansvaret. Dette er igjen et godt argument for å få en egen boligminister, som BoligMentoren mener er det eneste riktige, sier administrerende direktør Silja E. Bjørkly.

Bekymret for gjeldsutvikling
I pressemeldingen uttaler regjeringen at boligprisene har vokst nesten uavbrutt de siste 20 årene. Husholdningenes gjeld vokser raskere enn deres inntekter, og gjelden har aldri vært høyere.

– Utviklingen i boligpriser og gjeld gir grunn til bekymring. Vi har erfaring med at sterk vekst i boligpriser og gjeld kan lede til brå fall og langvarige økonomiske tilbakeslag. Vi tar denne utviklingen på alvor, sier finansminister Siv Jensen.

– Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre regelverk og plan- og byggeprosesser. Vi gjør det billigere å bygge bolig gjennom mindre byråkrati og enklere planprosesser. Det er gjort en rekke forenklinger i byggereglene og flere forenklinger kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Feil medisin
I strategirapporten har regjeringen også beskrevet en rekke tiltak som vil bidra til at det bygges flere boliger. Tiltakene retter seg både til byggenæringen og myndighetene.

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

– Vi er enige med regjeringen om at boligbyggingen må øke for å møte etterspørselen, og for få bukt med de stadig galopperende boligprisene. Men BoligMentoren mener medisinen er feil. Det er riktig med økt boligbygging, raskere planlegging og at ansvaret legges over på kommunen, slik at antallet statlige innsigelse minsker. Det er også veldig viktig at kommunen får bestemme selv, og regjeringen kunne stilt strengere krav til kommunene i deres rolle som tilrettelegger av tomter og effektive plan- og utviklingsprosesser. Det gjenstår å se om regjeringens forventninger er nok til at lokale myndigheter tar de grep som må til, sier Bjørkly.

– BoligMentoren mener strategien også burde ha satt noen krav om variering i bygningsmassen, for å tilpasses både små og store familier, unge og gamle. Vi blir stadig flere her i landet, og de fleste av dem ønsker å bosette seg i byene. Da er det viktig å ha boliger som passer alle livssituasjoner, presiserer Bjørkly.

Bekjempe gjeld
Når det gjelder bekjemping av gjeld er det bra med tiltak, men BoligMentoren synes ikke 15 prosent egenkapital er en effektiv måte å hindre at unge mennesker kommer inn på boligmarkedet. Det er andre tiltak som er bedre:

  1. Økt boligbygging for å møte behovet og for å dempe prisen på boliger.
  2. Øke tilgjengeligheten på utleieboliger.

Forenklede byggeregler
Regjeringen har tidligere gjort klart at de vil gjøre det enklere og billigere å tilpasse eksisterende boliger, og øke tilgangen på utleieboliger.

– Det vi også ser på som veldig viktig i en prosess, er at den er oversiktlig og forutsigbar. Derfor er det bra med forenkling av teknisk forskrift, som gjør at det nå blir enklere og billigere å tilpasse egen bolig til utleie, sier Bjørkly.

– BoligMentoren er i tillegg skuffet over at regjeringen ikke fullt og helt går inn for en obligatorisk tilstandsrapport. Det er viktig både for kjøper og selger.