BoligMentoren – en mer tidsriktig profil

-Den nye profilen er mer tidsriktige, samtidig som vi beholder vårt tradisjonsrike særpreg. Jeg synes det gamle møter det nye på en fin måte, sier BoligMentorens president Cathrine Halstensen.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Hva synes du om arbeidet frem mot profilendringen og populærnavnet?
– Det har vært veldig bra. Styret og ansatte har vært involvert i de grunnleggende tingene ved planleggingen og utarbeidingen. Det har vært en veldig givende prosess, og hele styret er veldig fornøyd med resultatet.

Hva synes du om populærnavnet BoligMentoren?
– Jeg tenker vårt populærnavn BoligMentoren er et mer selvforklarende navn enn Norges Huseierforbund, som ofte har ført til at vi har blitt forvekslet med andre organisasjoner. BoligMentoren sier mer om hva det er vi står for.
– Prosessen frem mot vårt nye populærnavn BoligMentoren har vært lang Men det er viktig at ting tar tid, og det tar også tid å innarbeide noe nytt. Vi har ennå bare så vidt avfyrt startskuddet, sier hun.

I arbeidet med fokusgruppene kom det frem at rådgiving er hva vi bør ha hovedfokus på, hva er din kommentar til det?
-Vi vet at det er stort behov for våre rådgiveres kunnskap, råd og veiledning. Det å kjøpe bolig er på mange måter den viktigste investeringen i folks liv, og der kan være mange spørsmål og ikke minst fallgruver. I tillegg er det et faktum at en av tre leieforhold ender med konflikt, så jeg er ikke overrasket over at konklusjonen fra fokusgruppene ble som den ble.

Hva synes du om de nye nettsidene – boligmentoren.no?
– Jeg synes nettsidene våre er brukervennlige, informative og flotte. Vi er veldig stolte av dem. Det er viktig for oss at medlemmene finner den informasjonen de skal ha, samtidig som vi holder dem oppdatert med saker vi synes er viktige å nå ut med til medlemmene.

Hva er dine tanker som president om fremtiden og arbeidet med å øke antall medlemmer?
-Heldigvis har vi mange lojale medlemmer allerede, men vi ønsker oss jo alltids flere. Målet er en stor og solid medlemsmasse.
-Litt av utfordringen vår er å få tilstrekkelig informasjon ut om at vi finnes, og at vi sitter på en kompetanse som mange kan ha god nytte av. Lykkes vi med å kommunisere ut hvem vi er, og hva vi tilbyr, så tror jeg at mange boligeiere vil finne veien til oss. Som medlem er du vår beste ambassadør.

BoligMentoren planlegger å få flere samarbeidspartnere. Hvor viktig er det?
-Samarbeidspartnere er viktig, men vi i BoligMentoren er opptatt av å ha gode og ikke minst relevante samarbeidspartnere for våre medlemmer. Vi setter de samme høye kravene til våre samarbeidspartnere, som vi gjør til oss selv. I en jungel av tilbud, skal våre medlemmer oppleve trygghet i at vi velger samarbeidspartnere som jobber for deres interesser.

Hva synes du om organisasjonens kjerneverdier – ansvarlig – personlig – Engasjert?
– Dette er verdier som er dypt forankret i både ansatte og styremedlemmer, og jeg opplever at de beskriver oss godt. Samtidig som det er mye her å strekke seg etter.

KJERNEVERDIER
BoligMentoren er tuftet på tre kjerneverdier som kjennetegner forbundet, og som er den røde tråden i alt vårt arbeid.

*  Ansvarlig
Vi i BoligMentoren er seriøse, redelige og skikkelige. Det å være boligeier betyr at man har både rettigheter og plikter og vi ser på det som vår oppgave å gi deg som medlem kjennskap til begge deler.

*  Personlig:
Du snakker direkte med oss og vi søker alltid å hjelpe deg med å finne en skreddersydd løsning.

* Engasjert:
Vi bryr oss om å hjelpe medlemmene og strekker oss langt i dette arbeidet. Vi er partipolitisk nøytral og jobber med å påvirke saker som angår alle boligeiere.

Bli medlem