BoligMentoren 5-2015 er klart

Årets nest siste utgave av medlemsbladet – BoligMentoren 5-2015 – er snart på vei ut i postkassene. I denne utgaven er det konflikt ved boligsalg som er hovedtema. Vi vi ser på reglene i avhendingsloven og drøfter også om det lønner seg å tegne forsikring ved boligsalg og/eller -kjøp. Her følger lederen, hvor administrerende direktør Silja E. Bjørkly blant annet kommenterer BoligMentorens reaksjon på høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Tekst: Silja E. Bjørkly, administrerende direktør BoligMentoren – silja@boligmentoren.no

Kjære medlem!

Denne høsten har bydd på et veldig spennende kommune- og fylkestingsvalg. I Norges to største byer og fylker, Oslo og Bergen/Hordaland, innebærer valget et skifte av styre fra blått til rødt. Det samme skjedde i mange andre av landets kommuner og fylkeskommuner. Det var også en del kommuner som gikk fra et sosialistisk til et borgerlig styre, men tendensen landet over er at de rødgrønne fikk mer makt. Den kanskje største overraskelsen var Miljøpartiet De Grønnes (MDG) gode resultat i mange kommuner. I hovedstaden var partiet på vippen mellom de to tradisjonelle blokkene, og valgte et samarbeid med venstresiden. BoligMentoren er veldig spent på hva vi kan vente av MDG i plansaker, i forbindelse med eiendomsskatt og andre saker som gjelder bolig og eiendom.

Medlemsbladet BoligMentoren 5-15 er snart ute i postkassene. (Foto: iStockphoto.com).I regjeringens forslag til statsbudsjett er det en gledelig nyhet at rammene for BSU øker fra 200 000 til 300 000 kroner. Dette er en sak vi har jobbet for lenge, og selv om BoligMentoren gjerne skulle sett en enda høyere sparegrense og økt årlig sparegrense, så representerer dette et skikkelig løft for boligsparing i en tid der myndighetene og bankene krever stadig høyere egenkapital for kjøp av bolig.

Vi har den senere tid hørt mange økonomer ta til ordet for beskatning av bolig. Vi er glade for at regjeringen skjermer egen bolig for beskatning og leieinntekter. Samtidig velger regjeringen å øke likningsgrunnlaget for sekundærbolig fra 70 til 80 prosent. Dette er ikke bare et signal fra regjeringen om at de ønsker å skjerme folks egen bolig, men at de ønsker å skjerpe skattene for de som investerer i bolig og eiendom for utleie. 10 prosent vil nok ikke ha den helt store effekten nå, men på sikt kan det føre til en stagnering og mulig reduksjon i boligprisene. Vi hadde nok foretrukket at regjeringen intensiverte byggingen av nye boliger fremfor beskatning av sekundærbolig, men vi velger å tolke budsjettet i den retning at regjeringen fortsatt ønsker å prioritere at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig.

I dette nummeret av BoligMentoren er hovedtema konflikt ved kjøp/salg av brukt bolig. Vi tar blant annet et dykk ned i avhendingsloven og ser på om forsikringer kan være til hjelp ved en konflikt. Du vil også finne artikler om fordeling av bolig ved et brudd, SIFOs undersøkelse om forbrukstrender, svart arbeid sett med bransjens egne øyne og DNA merking av verdisaker.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig fin høst