BoligMentoren 4-2015 er klart

Årets fjerde utgave av medlemsbladet «BoligMentoren» er på vei ut i postkassene. I denne utgaven er det kommune- og fylkestingsvalget som er hovedtema. Vi har fått sentrale partier til blant annet å dele sitt syn på kommunesammenslåing, eiendomsskatt og tomtefeste. Som en smakebit får du her lederen. 

Tekst: Silja E. Bjørkly, administrerende direktør BoligMentoren – silja@boligmentoren.no

Kjære medlem!

Det er september og lokalvalget er rett rundt hjørnet. I denne utgaven av BoligMentoren er temaet nettopp valg. Vi har spurt alle de politiske partiene som har representanter på Stortinget et knippe spørsmål som kan være relevante for oss som er boligeiere. Selv om det er lokalvalg har vi også stilt noen spørsmål som leder hen mot stortingsvalget om to år.

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

BoligMentoren har i en årrekke vært opptatt av at det må bygges flere boliger i landet og at dette må skje raskere og mer effektivt. I tillegg er en av våre viktigste politiske prioriteringer at det må legges bedre til rette for at unge kan komme inn på boligmarkedet, også uten hjelp fra foreldrene sine. Disse to temaene er derfor sentrale i våre spørsmål til politikerne. I tillegg spør vi om kommuneøkonomi, jevn fordeling av tjenestetilbud i hele landet, eiendomsskatt og kommunesammenslåing. Vi har også spurt politikerne om de er enige i BoligMentorens standpunkt om at det bør opprettes et eget boligdepartement og om de vil avvikle tomtefesteordningen.

BoligMentoren er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon. Det betyr ikke at vi er politisk nøytral. Vi har mange politiske meninger, men vi knytter aldri våre standpunkter til et bestemt parti. Både i styret og blant ansatte finner vi medarbeidere med partipreferanser i alle slags farger, og slik er det trolig blant våre medlemmer også. Vi håper vi gjennom valg-temaet gir deg god innsikt i hva de ulike partiene mener og dermed kan gjøre deg opp en mening om hvem du er mest enig med.

I denne utgaven vil du også få en oversikt over de nye byggereglene, samt en oversikt over skattereglene ved utleie av bolig. I tillegg får du en artikkel hvor vi forteller deg hvorfor Boligmappa.no kan være et godt alternativ til, eller et flott substitutt til, obligatorisk boligsalgsrapport. Vi har intervjuet interiørarkitektfirmaet MADALON. De er veldig opptatt av grunnarbeidet og planlegging før en oppussing og mener dette må gå foran farger, tekstiler og puter. De er opptatt av at du skal ha et bevisst forhold til hvilken følelse du vil at hjemmet dit skal gi og hvilket inntrykk du ønsker gjester skal få når de kommer på besøk.. MADALON holder kurs for å lære oss alle «hvordan vi kan bli vår egen interiørdesigner», hvor nettopp fokuset på planlegging er sentralt.

BoligMentoren ønsker alle våre medlemmer en flott høst og et godt valg!